Aksa Akrilik hisseleri için AL tavsiyesi

Aksa Akrilik hisseleri için AL tavsiyesi

Yapı Kredi Yatırım, Aksa Akrilik hedef fiyatını 'tut'tan 'al'a revize etti

A+A-

Yapı Kredi Yatırım, Aksa Akrilik hedef fiyatını 'tut'tan 'al'a revize etti, hedef fiyat 72,20 TL olarak açıkladı. Yapı Kredi Yatırım'ın Aksa Akrilik raporu şöyle:

Yüksek talebin tadını çıkarıyor

AKSA Akrilik hedef fiyatımızı makro ve operasyonel varsayımlarımızda yaptığımız değişiklikler sonrası hisse başı 40.5 TL’den 72.2 TL’ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %46’lık bir artış potansiyeli sunuyor ve TUT olan tavsiyemizi AL olarak güncelliyoruz.

Hisse, 2022 beklentilerimize göre 4.5x FD/VAFÖK ve 5.6x F/K çarpanlarıyla işlem görüyor, bunlar da 3 yıllık ortalamalara göre sırasıyla %33 ve %45 iskontoya işaret ediyor. 2021-2023 yılları arasında şirketin TL bazında %60 VAFÖK ve %73 net kar yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) yakalayacağını tahmin ediyoruz.

▪ Akrilik elyafta toparlanan talep – 2021 yılının ikinci yarısından bu yana, Kovid-19 sonrası normalleşme çabalarıyla, akrilik elyaf talebinde bir miktar toparlanma gözlemlendi. Aynı zamanda, navlun fiyatlarının yüksek
seyretmesi nedeniyle Uzak Doğulu firmaların olumsuz etkilenmesi ve Avrupa’nın önde gelen üreticilerinden Dralon’un konkordato sürecinin sonucunda faaliyetlerini tamamen durdurması, Aksa’nın yakın pazarlardaki talebin büyük kısmını elde etmesini sağladı. Aksa 2021 yılında %78 olan yurt içi pazar payını 1Ç22’de %82’ye yükseltti. Bu olumlu görünümü n Avrupa’da akrilik elyaf arzındaki sıkıntılar, Uzak Doğulu üreticilerin navlun problemleri ve Türkiye’nin tekstil ihracatında devam eden artış sayesinde yakın vadede de devam etmesini öngörüyoruz. Akrilik elyaf pazarında ki talep artışına bağlı olarak Aksa’nın mevcut 330 bin ton/yıl olan üretim kapasitesini 365 bin ton/yıl’a çıkarmasını olumlu karşılıyoruz. Şirketin 2021 ile 2024 yılları arasında akrilik elyaf iş kolunda TL bazında %39’luk ciro YBBO elde etmesini bekliyoruz.

▪ Teknik elyaf alanındaki iş kolunu genişletiyor - Aksa Akrilik uzun zamandır akrilik elyaf ın yeni kullanım alanlarını geliştirmek için çalışıyordu . Şirket, bu strateji doğrultusunda yıllık 7 bin ton kapasiteli yeni bir teknik iplik
tesisi yapma kararı aldı. 45 milyon USD yatırım bedeli olan tesisin 2024 yıl sonunda devreye alınması planlanıyor. İlk aşamada VAFÖK katkıs ın ın yaklaşık 5 milyon USD gibi sınırlı bir tutar olmasını öngörsek de, bu yatır ımı şirketin teknik elyaf alanındaki pazar payını artırma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Teknik elyaf ın payının mevcut %10’dan 2024 yılında %12’ye ulaşmasını bekliyoruz.

▪ Rüzgar türbini üre ticile ri Dow & Ak s a’ nın ana m üş te rile ri aras ında yer alıyor – Karbon elyaf pazarında Dow Aksa ortaklığ ın ın odak nokt a s ı rüzgar enerjisidir . Ana müşteri arasında Vestas, Siemes ve Nordex bulunma kta d ır . Aksa Akrilik, Dow Aksa ortaklığın ı öz sermaye metodu n a göre konsolide etmektedir, ve buradan 2022 yılında 43 milyon TL ve 2023 yılında 110 milyon TL gelir öngörmekteyiz.

▪ Riskler- (i) Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, (ii) Talebin daralması ve (iii) Makroekonomik koşullarda bozulma.

 

İlgili Haberler