BDDK'dan ticari nakdi kredilere yeni düzenleme

BDDK'dan ticari nakdi kredilere yeni düzenleme

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağını açıkladı.

A+A-

BDDK, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-010.03-53929 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların elinde bulundurduğu TL ve YP kaynakların, finansman ihtiyacı bulunan kesimlerin finansman ihtiyacının karşılanması amacına uygun olacak şekilde kullandırılması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
bakımından;

- Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilerin, bu Karar tarihinden sonra, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştirmesi halinde, bu kişilere bu Karar tarihinden sonra kullandırılacak olan TL ve YP cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilere; 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan (standart yaklaşım ya da içsel
derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız olarak, kredi riski azaltım teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan yüzde beş yüz risk ağırlığı uygulanmasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına
karar verilmiştir.