Beymen'in Katarlılara satışı kesinleşti

Beymen'in Katarlılara satışı kesinleşti

Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı.

A+A-

Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı. Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek.

Mayhoola’nın son 4 yıl içinde Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar sonucunda Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesi alanında bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

Boyner Holding ve Mayhoola, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’yi yeniden yapılandırmak üzere mutabakata vardıklarını açıkladı. Boyner Holding ve Mayhoola’nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın %96,89 (%97) oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek.

Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de %54, Boyner Holding’in ise %42,8 oranında payı bulunuyordu. Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. Anlaşmanın finansal detayları Yönetim Kurulu kararları ve yasal onaylar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

Böylece Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin şirket portföyünü paylaşarak sonlandırıyorlar. Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve Grubun köklü geleneğini temsil eden Altınyıldız’dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin en büyük lüks ve moda şirketi Beymen ile Network’ü ekleyecek.

Haziran 2019’da Tamamlanması Bekleniyor

Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup; Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile kaliteli yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına ve çok kanallı perakendede büyüme fırsatlarına odaklanacak.

İki şirket arasında varılan mutabakatın, yasal prosedürler ve gerekli onayların alınmasıyla Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor.

Ergun Özen: Boyner Perakende Şirketlerinin Potansiyeline İnanıyoruz.

Bu önemli işlem sonrasında tüm Boyner Perakende şirketlerinin geleceklerine ve potansiyellerine inandığını belirten Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen “Mayhoola’nın, çatısı altındaki Valentino, Balmain ve Pal Zileri gibi lüks markalarından gelen global birikimi, Beymen ve Network markalarının Türkiye’deki konumunu güçlendirecek. Türkiye ve özellikle İstanbul global lüks ve moda markaları ve müşterileri için bir çekim merkezi olmaya devam edecek. Ayrıca, Mayhoola çatısına altına girecek Beymen ve Ay Marka, geniş marka seçkisi, yaratıcı tasarımları, mükemmel insan kaynağı ve müşteri mutluluğu odaklı hizmet anlayışıyla yurtdışında önemli bir büyüme potansiyeline sahipler. Beymen ve Ay Marka’nın Boyner Grup tarafından atılan temellerin üzerinde daha da büyüyeceğine ve global lüks pazarının lider markaları arasında daha da ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum” dedi.

Cem Boyner: Teknoloji Yatırımlarımızı Artırarak Yeni Fırsatlara Odaklanacağız.

Bu mutabakatla Boyner Grup şirketlerinin tamamının yatırım yapma fırsatlarını artırarak güçleneceğini ve perakende dünyasındaki dijital dönüşüme liderlik etme imkanlarını geliştireceğini vurgulayan Boyner Grup CEO’su ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner “Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola’ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye’ye, Boyner Grup’a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola’ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka’nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme. Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikayelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçle birlikte e-ticaret, lojistik, yapay zeka ve big data başta olmak üzere “perakende 4.0” teknolojilerine yatırım yapma imkanlarımızı artırarak Boyner Grup şirketlerini yüksek oranda büyütecek yeni fırsatlara odaklanacağız” dedi.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları tarafından KAP'a gönderilen konu ile ilgili açıklama şöyle:

10 Nisan 2019 tarihinde ana pay sahiplerimiz Mayhoola for Investments LLC ("Mayhoola") ve Boyner Holding A.Ş. ("Boyner Holding") tarafından Grup yapımızın güçlendirilmesi için çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek üzere görüşmelere başladıkları konusunda bilgilendirildiğimizi kamuya açıklamıştık.

Bugün (8 Mayıs 2019) Mayhoola ve Boyner Holding, görüşmeleri sürecinde Boyner Holding‘in sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamının (sermayemizin %42,8'i) Mayhoola'ya satışına dair  müzakerelere devam edilmesi üzerinde mutabakata vardıklarını bildirmişlerdir. Bahsedilen  işlemin hüküm ve şartları, zamanlaması ve fiyatı müzakerelerin ilerleyen aşamalarında belli olacaktır.

Süreç içinde kesinleşen gelişmelerin  Mayhoola ve Boyner Holding tarafından doğrudan veya Şirketimiz aracılığı ile kamuya açıklanacağı ana ortaklarımız  tarafından bildirilmiştir.

Bu açıklama ile bağlantılı olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Grubumuzun finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bilançonun oluşturulması amacıyla:

1.         (i) %100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'nin  paylarının tamamının,

(ii) Sahip olduğumuz "Altınyıldız ve "Altınyıldız Classics" markaları ile alt markalarının  mülkiyetinin,

Boyner Holding A.Ş.'ye devredilmesi için Şirketimiz ve Boyner Holding A.Ş. arasında görüşmelere başlanmasına,

2.         Sermaye Piyasası Kurulu'nun, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılacak değerlemelerine ilişkin 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı çerçevesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşundan hizmet almak üzere gerekli görevlendirmenin yapılmasına,

3.         Gerekli değerleme çalışmaları, ön onaylar ve diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben, işlemin yeniden Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,

4.         Söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükmünde yer alan önemlilik kriterleri uyarınca değerlendirildiğinde;

- işleme konu bağlı ortaklıkların (mal varlığının)  son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire  katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının (2018 için: 2.929.151.311 TL/5.400.598.817 TL=% 54,2), Tebliğ'de belirtilen %50 eşik değerin üzerinde olması sebebiyle, işlemin, Tebliğ kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirileceği ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı, Tebliğ'in 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan 4,86 TL pay fiyatından, Tebliğ'in 9. Maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde ayrılma hakkının kullandırılacağı hususunda Şirketimiz yatırımcılarının bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.
Bu açıklamada bahsi geçen  işlemlere ve görüşmelere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılması, Özel Durumlar Tebliği'nin 5 (2) ve 6'ncı maddeleri kapsamında, bu çalışmalar sonuçlanana kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, sürecin ve çalışmaların olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen çalışmalar hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlenilen gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması  için alınmıştır. Konu hakkında taraflar arasında bir mutabakata varıldığı için erteleme gerekçesi ortadan kalkmıştır.

NOT: Haberde, Boyner'den gelen açıklama sonrası düzeltme yapılmıştır

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.