Çin ekonomisine "Politbüro" el koyuyor

Çin ekonomisine "Politbüro" el koyuyor

ÇKP Politbüro: Çin ekonomide istikrarı sağlamak için politika ayarlamalarını hızlandıracak

A+A-

Çin Komünist Partisi'nin karar organı Politbüro, Çin'in COVID ve Ukrayna krizlerinin zorlukları ve riskleri artırdığı ortamda ekonomide istikrarın sağlanması için makroekonomik politika ayarlamalarına hız verileceğini bildirdi. 

Çin'in COVID-19 salgınından etkilenen sektörleri ve küçük işletmeleri desteklemek için bir politika paketi uygulamaya koyacağını belirten Politbüro, gayrimenkul piyasasının sağlıklı gelişimi için yerel yönetimlerin konut politikalarının destekleneceğini, sermaye piyasalarında istikrarlı operasyonların devam ettirileceğini de vurguladı.

"COVID ve Ukrayna krizinin yarattıkları zorluklar artıyor. Bu ortamda yılın tamamı için belirlenmiş sosyal ve ekonomik hedefleri başarmaya çalışacağız" ifadelerini kullanan Politbüro, altyapı inşa çalımalarına hız vereceklerini de belirtti.