Hizmet ihracatı destekleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Hizmet ihracatı destekleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

A+A-

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının tanımını; hizmet ihracatının sınıflandırmasını ve yöntemlerini; eğitim, fuarcılık, gayrimenkul, kültürel ve yaratıcı endüstriler, lojistik ve taşımacılık, sağlık turizmi, spor turizmi, yönetim danışmanlığı sektörleri ve yeşil hizmetler ile diğer hizmet sektörlerine sağlanan destekleri kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile; döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payım arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFÎF)’ndan karşılanması düzenlendi.