İktisadi Yönelim Anketinde beklentiler zayıfladı

İktisadi Yönelim Anketinde beklentiler zayıfladı

İktisadi Yönelim Anketinde üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

A+A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren özel firmalarla gerçekleştirdiği 'İktisadi Yönelim Anketi' sonuçlarına göre; Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin
ise güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış
bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında ise artış bekleyenler lehine olan seyrin
güçlendiği görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin
güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği
gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler
lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de
güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,8
puan artarak yüzde 54,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,0‘a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 65,2‘ye gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,8’e yükselmiştir.

İlgili Haberler