KKM hesapları için bir düzenleme daha yapıldı

KKM hesapları için bir düzenleme daha yapıldı

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yeni düzenlemeyle, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenlerden vergi alınmayacak.

A+A-

Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan düzenlemede, vade sonunda tasarrufunu döviz olarak değerlendirenlerden vergi alınmayacak. Düzenlemeye göre, binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

22/3/2022 TARİHLİ VE 5349 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin ü.üncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılına hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,"

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.