Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 5,4 trilyon TL’yi aştı

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 5,4 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Şubat 2022 ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 5.444milyar TL oldu.

A+A-

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bültenine göre kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 5,4 trilyon TL’yi aştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Şubat 2022 ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 5.444milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 5.271 milyar TL’si bankalar, 87 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 44 milyar TL’si finansman şirketleri ve 43 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 196 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 185 milyar TL’si bankalara; 7,1 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Şubat 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 3,5 oldu.

Ticari krediler 4,4 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 51 artarak 4,379 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 29 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerjidir.

Şubat 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 7,5 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,3 ile enerji sektörü ve yüzde 4,9 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 1,1 trilyon TL’ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 21 artarak 1.065 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. 

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında 165 bin kişi ilk defa kredi kartı, 93 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin oldu. 121 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Şubat 2022 ayı itibarıyla İstanbul’da 349 milyar TL, Ankara’da 101 milyar TL ve İzmir’de 70 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 28 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ
oldu.