Kurumlar vergisinde indirimin ayrıntıları belli oldu

Kurumlar vergisinde indirimin ayrıntıları belli oldu

İhracatçı ve üreticilere yönelik 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin ayrıntıları belli oldu

A+A-

İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin ayrıntılar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmıştı.

Yayımlanan Tebliğde bu uygulamaya ilişkin ayrıntılara yer verildi.