Özel sektörün dış borcu 167,3 milyar dolar

Özel sektörün dış borcu 167,3 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu martta 167,3 milyar dolar oldu.

A+A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları azalarak 167,3 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar ABD doları azalarak 159,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 394 milyon ABD doları artarak 7,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar ABD doları azalışla 18,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 343 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 290 milyon ABD doları artarak 10,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 484 milyon ABD doları artışla 5,2 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 92 milyon ABD doları artışla 975 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 828 milyon ABD doları azalarak 106,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 405 milyon ABD doları artarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,7'sinin ABD doları, %33,8’inin Euro, %1,6’sının Türk lirası ve %1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %41,5’inin ABD doları, %37,0’ının Euro, %17,2’sinin Türk lirası ve % 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 159,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %38,9’unu finansal kuruluşların, %61,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,8’ini finansal kuruluşların, %16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."

İlgili Haberler