"Özel" yatırımları Cumhurbaşkanlığı takip edecek

"Özel" yatırımları Cumhurbaşkanlığı takip edecek

Cumhurbaşkanınca belirlenecek alanlarda, bazı özel nitelikler taşıyan yatırımların hızlandırılması için özel kapsama alınacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından izleneceği öğrenildi.

A+A-

Cumhurbaşkanınca belirlenecek alanlarda, bazı özel nitelikler taşıyan yatırımların hızlandırılması için özel kapsama alınacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından izleneceği öğrenildi.

Dünya'nın haberine göre hazırlıkları son aşamaya gelen reform programı içinde, yatırım ortamına yönelik başlıklar netleşiyor. Konuya ilişkin düzenlemeyle, kritik önemi haiz, istihdamı düşük bölgelerde istihdam yaratacak, ileri teknoloji getirecek yatırımlar özel kapsama ve ivedilikle hayata geçirilecek. Bu kapsama alınan yatırımlar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından oluşturulacak yatırım takip sistemine alınacak.

Cumhurbaşkanınca belirlenecek alanlarda, bazı özel nitelikler taşıyan yatırımların hızlandırılması için özel kapsama alınacağı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından izleneceği öğrenildi.

Buna göre, yapılacak düzenleme ile kritik önemde olan, istihdamı düşük bölgelerde istihdam yaratacak, ileri teknoloji getirecek vb. kriterler dikkate alınarak bazı yatırımlar özel kapsama alınacak. Yatırımın fizibilite aşamasından itibaren her türlü ruhsat, izin vb. kamu işlemleri yatırımcıyla birlikte Yatırım Ofisi tarafından da izlenecek. Gerekli görülmesi halinde, Yatırım Ofisi tek durak ofisi olarak işlev görebilecek. Hazırlıkları son aşamaya getirilen reform paketinin önemli bir kısmının yatırım ortamına yönelik olacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda yatırımların izin, ruhsat vb. her türlü işleminin merkezi idare ve yerel idareler ile yerel yönetimler nezdinde yeknesak hale getirilmesi için bir çerçeve düzenleme yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bir taslak 2019'da hazırlanmıştı.