Petkim'den vergi cezası açıklaması

Petkim'den vergi cezası açıklaması

Petkim, Vergi İdaresi tarafından 2014 yılında PyGas kullamına ilişkin kesilen vergi cezası kapsamında 16 davanın Şirketi lehinde kabulüne karar verildiğini bildirdi

A+A-

Petkim, Vergi İdaresi tarafından 2014 yılında PyGas kullamına ilişkin kesilen vergi cezası kapsamında 16 davanın Şirketi lehinde kabulüne karar verildiğini bildirdi

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Şirketimizin daha önce 25.08.2017 ve 06.02.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunduğu üzere; Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirketimize tebliğ edildiği ilgili açıklamalarımızla kamuya bildirilmiş, söz konusu ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidilmişti.

05.01.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, belirtilen vergi aslı ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili olarak, İzmir 2. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 8,6 milyon TL vergi aslı ve 12,9 milyon TL vergi ziyaı cezası tutarındaki kısmına ilişkin 3 davanın Şirketimiz lehine kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu. Söz konusu husus kapsamında, bu defa, İzmir 3. Vergi Mahkemesi tarafından görülmekte olan 57,4 milyon TL vergi aslı ve 86,1 milyon TL vergi ziyaı cezası tutarındaki kısmına ilişkin 16 davanın Şirketimiz lehinde kabulüne ve dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davalı İdare'nin istinaf yoluna başvurma hakkı saklıdır.
Belirtilen husus ile ilgili olarak 30 Eylül 2020 tarihli konsolide finansal tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.