PO'da ortaklıktan çıkma fiyatı açıklandı

PO'da ortaklıktan çıkma fiyatı açıklandı

Petrol Ofisi'nin borsadan çıkma sürecinde yeni tebliğe göre süreç devam edecek. Ortaklıktan çıkma hakkı 5.12 lira olarak berilendi

A+A-

Petrol Ofisi'nin borsadan çıkma sürecinde yeni tebliğe göre süreç devam edecek. Ortaklıktan çıkma hakkı 5.12 lira olarak berilendi. Petrol Ofisi'nde hakim ortak OMV ortaklıktan çıkma hakkını kullanmak istemiş, ve bu konda gerekli yasal süreç 14 Ağustos 2014'te başlatılmıştı. Ancak SPK'nın bu konuyu düzenleyen tebliği 12 Kasım'da yürürlükten kaldırması ve yeni bir tebliğ yayınlaması nedeniyle Petrol Ofisi'nde ortaklıktan çıkma süreci yeniden belirlendi.

Pay satma için 5 fiyat belirleyen şirket bunların içinde en yükseği olan 5.12 lirayı kullanacak. Petrol Ofisi hissedarları 12 Mart 2015'e kadar hisselerini bu fiyat üzeriden satabilecekler.

Bu tarihe kadar hisselerini devretmeyenlerin paylarına ise ortaklıktan çıkma kararının 11 Temmuz 2014 tarihinde OMV AG tarafından kamuya açıklandığı üzere, 10 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasına tekabül eden 4,50 TL esas alınarak yapılacak.

Petrol Ofisi hisseleri son 1 yıl içindeki en yüksek fiyatını 5.07 lira ile bugün ikinci seansta gördü. Hissenin bu yıl gördüğü en düşük fiyat ise 3.95 lira.

 

Petrol Ofisi tarafından KAP'A gönderilen konu ile ilgili açıklama şu şekilde: 

"AÇIKLAMA:

İlgi: 24 Temmuz 2014, 11 Ağustos 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihli açıklamalarımız.

24 Temmuz 2014, 11 Ağustos 2014 ve 13 Ekim 2014 tarihli açıklamalarımızda yer aldığı üzere, Şirketimizin hakim ortağı OMV Aktiengesellschaft'ın ("OMV AG") Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1) ("Tebliğ") uyarınca ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere Şirketimize yaptığı başvuruyu müteakip, Şirketimiz 14 Ağustos 2014 tarihinde SPK'ya ve Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunmuştur. SPK'ya yapılan işbu başvuruyu takiben, Tebliğ, SPK'nın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) ("Yeni Tebliğ") ile 12 Kasım 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni Tebliğ (OMV AG/Şirketimiz dahil) mevcut başvuru sahiplerine, yeni düzenleme çerçevesinde satma hakkı süreci de dahil olacak şekilde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak konusunda nihai kararlarını vermeleri için 12 Aralık 2014 tarihine kadar süre tanımıştır. OMV AG, 12 Aralık 2014 tarihli açıklaması ile ortaklıktan çıkarma sürecine devam etmeye karar verdiğini kamuya duyurmuştur.

Yeni Tebliğ uyarınca ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasından önce, azınlık pay sahiplerine paylarını satma hakkı kullandırılması öngörülmüştür. Şirketimiz satma haklarının kullanımı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi ("İş Yatırım") aracı kurum olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda satma hakkını kullanmak isteyen (OMV AG ve tamamına sahip olduğu iştiraki ve birlikte hareket ettiği OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. hariç olmak üzere) Şirket pay sahiplerinin:

- işbu açıklama ekinde yer alan (ayrıca Şirketimizin internet sitesinde adresinden indirilebilecek) formu eksiksiz doldurup imzalayarak kendi aracı kurumları vasıtasıyla en geç 12 Mart 2015 tarihine kadar İş Yatırım'a teslim etmeleri, ve

- ekte yer alan formda da detaylı olarak açıklandığı şekilde paylarını İş Yatırım'ın bu amaca tahsis edilmiş ilgili kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.

Satma hakkının kullanılabilmesi için, ilgili azınlık pay sahibinin Şirketimizde sahip olduğu tüm payları satması, bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair kısıtlama bulunmaması ve payların 12 Mart 2015 saat 17:00'ye kadar İş Yatırım'ın ilgili kıymet hesabına aktarılması gerekmektedir.

Şirketimiz, yukarıdaki şartların yerine getirilip getirilmediğini doğrulamak amacıyla ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıdaki şartları sağlamayan başvurular ve paylara ilişkin satma hakkı kullanım beyanları işleme alınmayacak ve söz konusu paylar takip eden süreç içinde ortaklıktan çıkarmaya tabi olacaktır.

Şirketimiz, Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den değerleme raporu hazırlamasını talep etmiştir. 12 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen söz konusu raporun özeti aşağıdaki gibidir:
Değerleme analizi kapsamında İndirgenmiş Nakit Akımları, Benzer Şirketler ve Karşılaştırılabilir İşlemler metotları kullanılmıştır. İşbu değerleme yöntemlerine göre belirlenen en yüksek fiyat pay başına 4,53 TL'dir.

Yeni Tebliğ'e göre, Şirketimizin beher payı için satma hakkı fiyatı aşağıdaki fiyatların en yükseği olarak belirlenecektir:

(i) OMV AG tarafından ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 10 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 4,50 TL;
(ii) payların değerinin tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen en yüksek fiyat: 4,53 TL;
(iii) 10 Temmuz 2014 tarihten önceki son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 4,38 TL;
(iv) 10 Temmuz 2014 tarihten önceki son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 4,57 TL; ve
(v) 10 Temmuz 2014 tarihten önceki son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 5,12 TL.

Bu doğrultuda, satma hakkı fiyatı 5,12 TL olarak belirlenmiştir.


OMV AG tarafından ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 10 Temmuz 2014 tarihinden önceki bir yıl içinde Şirketimizin paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılmamış olması sebebiyle bu fiyat kriteri uygulanmayacak olup, satma hakkı fiyatı hesabında dikkate alınmamıştır.

Yeni Tebliğ'in 5/3. maddesine göre, Şirketimiz, azınlık pay sahiplerinin işbu açıklamaya uygun şekilde ibraz edilen satma hakkı taleplerini her talebin kendisine ulaşmasını izleyen en geç üç iş günü içinde OMV AG'ye bildirecektir (ilgili azınlık paylarının İş Yatırım'ın ilgili kıymet hesabına aktarıldığı da belirtilecektir).

OMV AG satma hakkı kullanım talebinin Şirketimiz tarafından kendisine iletilmesini izleyen en geç üçüncü iş günü sonuna kadar pay bedellerini Şirketimizin Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki bir banka hesabına yatıracaktır. Pay bedellerinin Şirketimizin banka hesabına yatırılmasını izleyen en geç ikinci iş günü, İş Yatırım pay bedellerini ilgili pay sahiplerinin banka hesaplarına aktaracak ve Yeni Tebliğ'de öngörüldüğü üzere pay devir işlemlerini sonuçlandıracaktır.

Satma hakkı kullanım sürecine ilişkin olarak, aşağıdaki konularda özel durum açıklamaları yapılacaktır: (i) başvuru geldiği sürece günlük olarak, satma hakkı kullanmayı talep eden pay sahiplerinin sayısı, sermayedeki pay oranları ile bunlara tekabül eden satma hakkı bedelleri ve (ii) üç aylık satma hakkı kullanım süresi sonunda, bu hakkı kullanan pay sahiplerinin sayısı ve sermayedeki pay oranları ile OMV AG'nin sermayede ulaştığı pay oranı.

Satma hakkının kullanımına ilişkin sürenin sona ermesini takiben, Şirketimiz ve OMV AG, satma hakkını kullanmamış olan pay sahiplerinin Yeni Tebliğ uyarınca ortaklıktan çıkarılması işlemlerini gerçekleştirecektir. Ortaklıktan çıkarma, 11 Temmuz 2014 tarihinde OMV AG tarafından kamuya açıklandığı üzere, 10 Temmuz 2014 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasına tekabül eden 4,50 TL esas alınarak yapılacaktır.   "

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.