Şeker Yatırım, Vakıfbank için 'tut' tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım, Vakıfbank için 'tut' tavsiyesini korudu

Şeker Yatırım, Vakıfbank için hedef fiyatını 5,80 TL'den 4,30 TL'ye revize ederken, 'tut' tavsiyesini korudu.

A+A-

Şeker Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentilere paralel sonuçlar, hedef fiyat 5,80 TL'den 4,30 TL'ye revize edildi

VakıfBank 1Ç21 solo finansal sonuçlarında beklentilere paralel 750 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %12 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 748 milyon TL olan tahminimize ve 738 milyon TL olan piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Bankanın 3 aylık karı geçen yıla göre %56 azalarak %6,5 oranında görece zayıf bir ortalama özkaynak karlılığına işaret etmektedir.
Banka 400 milyon TL tutarında serbest karşılık ayırmıştır ve toplam serbest karşılık tutarı 1,47 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Tüfe endeksli kağıt getirileri hesaplamada kullanılan enflasyon beklentisi
%11,63'den %14'e yükseltilmiştir ve 2Ç21 marjlarına 44 baz puan olumlu etki etmesi beklenmektedir. Banka yönetimi marjlarda en kötünün geride kaldığını öngörmekte ve çeyreksel bazda iyileşme beklemektedir.
UFRS9 modeli makro tahminlerinde yapılan revizyonlar ve güçlü tahsilatlara paralel olarak bankanın kredi riski maliyeti (net) -24 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Vergi oranı ise %25 seviyesindedir.
Marjlarda önemli ölçüde daralma, net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda zayıf seyir, taksitli ticari krediler büyüme hızında artış, yeni takibe intikal eden kredi hızında yavaşlama, üçüncü grup kredi karşılık oranlarında artış çeyreğin ana unsurlarıdır.
1Ç21 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Banka 2021 bütçesinde değişikliğe gitmemiştir.
Makro tahminlerimizdeki değiklikler, kurumlar vergisi oranlarındaki artış ve sermaye maliyeti oranımızı 200 baz puan artırarak %15,5'e yükseltmemiz sebebiyle 5,80 TL olan hedef fiyatımızı 4,30 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın %26 artış potansiyeli bulunmaktadır. "TUT" tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2021T 2,5x F/K (%20 iskontolu) ve 0,3x F/DD çarpanlarıyla ve %10,8 ortalama özkaynak getirisiyle işlem görmektedir.
Net faiz marjında ortalama üstü zayıflama. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş çekirdek net faiz marjı çeyreksel bazda 168 baz puan zayıflayarak tarihsel en düşük seviye olan %0,74 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli tahvil gelirlerindeki azalma (-%23) ve swap maliyetlerindeki artış (+%119) marjları olumsuz etkilemiş, kredi mevduat makası çeyreksel bazda 18 baz puan zayıflamıştır. Tüfe endeksli kağıt getirileri hesaplamada kullanılan enflasyon beklentisi
%11,63'den %14'e yükseltilmiştir ve 2Ç21 marjlarına 44 baz puan olumlu etki etmesi beklenmektedir. Banka yönetimi marjlarda en kötünün geride kaldığını öngörmekte ve çeyreksel bazda iyileşme beklemektedir.
Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık bazda zayıf performans. Ücret ve komisyon gelirleri çeyreksel bazda %14 artmıştır. Yıllık bazda ise kredilerden elde edilen komisyonlardaki önemli ölçüde gerileme sebebiyle %14 azalmıştır. Kamu bankalarında ise yıllık bazda ortalama %6 artış gerçekleşmiştir. Banka yönetimi 2021 yılı için artış beklememektedir.
Taksitli ticari krediler büyümesinde toparlanma. Bankanın TL kredileri çeyreksel bazda %4 büyüyerek kamu mevduat bankalarının %2 çeyreksel büyüme performansının üzerinde seyretmiştir. YP krediler (dolar bazında) çeyreksel %2 artmıştır. Özel bankalardaki trendin aksine tüketici kredileri yoğun kredi geri ödemeleri sebebiyle çeyreksel bazda %2 gerilemiştir.
Mevduat tabanında gerileme. TL mevduatları çeyreklik bazda %2 gerilemiştir (Kamu bankaları: +%3). YP tarafı ($ bazında), ters dolarizasyon işleminin bir parçası olarak %5 oranında azaldı (Kamu:
%-4). TL kredi mevduat rasyosu 200 baz puan artarak %142 seviyesine yükseldi. Toplam mevduat içinde vadesiz mevduatların ağırlığı, yüksek faiz oranlarına rağmen 100 baz puan artarak %20 seviyesine yükselmiştir. Sektör ortalaması %32 seviyesindedir.
UFRS 9 modelinde revizyon, güçlü tahsilat performansı. TGA rasyosu çeyreksel bazda güçlü tahilatların da yardımıyla 30 baz puan azalarak %3,6 seviyesine gerilemiştir (Kamu: %2,8) ve bütçe beklentisi olan <%4,5 seviyesinin altında seyretmektedir.
Üçüncü aşama kredi karşılıklarında artış. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 10 baz puan artarak %7,9 seviyesine yükselmiştir. Toplam 21 milyar TL kredinin ödemesi ertelenmiştir. İkinci aşama beklenen zarar karşılık oranı 80 baz puan azalarak %14,2 seviyesine gerilemiştir.
Üçüncü aşama beklenen zarar karşılık oranı ise 270 baz puan artarak %79,0 seviyesine yükselmiştir. Bu oran takip ettiğimiz bankalar arasındaki en yüksek seviyedir. Brüt toplam kredi riski maliyeti 278 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak net kredi riski maliyeti bankanın UFRS modeli makro beklentilerinde yaptığı revizyonlar sonrası önemli ölçüde gerileyerek -24 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. (Bütçe: <150 baz puan)."
Analizin tamamı için:
http://5bd15b7cf0d8d75e186722e2.track.inclick.email/click/5beec07bf0d8d743d0f66412/6094fc8459f4df000111a648/5bd15b7cf0d8d75e186722e2/6094fc91735de30001fe42db