Taraf Gazetecilik 2014 karını açıkladı

Taraf Gazetecilik 2014 karını açıkladı

Taraf Gazetecilik 2014 yılında 1 milyon 125 bin 392 TL net kar elde ettiğini KAP'A bildirdi.

A+A-

Taraf Gazetecilik 2014 yılında 1 milyon 125 bin 392 TL net kar elde ettiğini KAP'A bildirdi. Şirket 2013 yılında ise 1 milyon 520 bin 392 lira net kar elde etmişti.

Taraf'ın 2014'te hasılatı 2013'e oranla yüzde 12.52 artışla 18 milyon 204 bin 22 liradan 20 milyon 483 bin 864 liraya yükseldi

Konsolide bilançoyu inceleyen bağımsız denetim firmasının "şartlı örüş" başlığı altında yer alan bazı değerlendirmeler ise şunlar:

» Grup'un 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle asıl ve faizleri ile birlikte vadesi geçmiş 7,100,558 TL'lik vergi borcu bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle ilgili borçların 4,374,938 TL'si taksitlendirilmiş olup kalan 2,725,620 TL için Grup yönetimi taksitlendirme çalışmalarının devam ettiğini beyan etmiştir.

» Ana Ortaklık Şirket olan Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonrası 5,473,984 TL tutarında vergi cezası tahakkuk etmiş olup Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi vergi cezası miktarı ve uzlaşma teklifi ile bildirilen indirim tutarının, mali prensiplerine aykırı olduğu kanaati neticesinde vergi cezasının tamamı ile ilgili dava yoluna gitmeye karar vermiştir. Dava sonucu oluşabilecek tutar tespit edilemediğinden mali tablolara yansıtılmamıştır.

» Finansal tablolar Grup'un faaliyetlerinin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Grup' un 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarından 3,664,196 TL daha yüksektir. Bu husus Grup' un işletme sermayesi açığı vermesine neden olmaktadır.

» Grup 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş.'den alacağı olan 13,206,519 TL'yi aynı tarihli üç adet protokole bağlamış ve ilgili alacakları 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren beş eşit taksitle tahsilatını öngörmüştür. Ancak Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş. protokole uymamıştır. Bunun neticesinde Ana Ortaklık Şirket olan Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan'nın Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de sahip olduğu 800,000 adet A tipi hissesini Grup'un bağlı ortaklığı olan Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'ye 14,400,000 TL bedelle satmıştır. İlgili satış bedeli 24 Haziran 2014 tarihli Borsa İstanbul'da işlem gören Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin hisse değerinin yaklaşık 4.2 katı baz alınarak hesaplanmış olup ilgili hissenin birim değeri 18 TL olarak tespit edilmiştir.

Satın alma sonucunda Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş. borcuna karşılık Başar Arslan'a iki adet 31 Temmuz 2014 ve 31 Ağustos 2014 vadeli borç senedi vermiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan ilgili senetleri ciro edip Grup'un ilişkili tarafı olan Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş.'ye olan borcuna karşılık Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'den almış olduğu iki adet senedi ciro etmiştir. Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş. ise Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan'dan aldığı senetleri Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye olan borcuna istinaden vermiştir. Yapılan bu işlemler neticesinde bahse konu olan Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin, Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş.'den olan alacağı tahsil edilmiştir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda bulunan 642,675 TL sene içerisinde yapılan kağıt alımlarına karşılık Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'nin daha önce Ana Ortaklık Şirket'in Başar Arslan'dan almış olduğu hisse senedinin devri ve diğer finansal işlemler sebebiyle oluşmuştur.

» Grup ilişkili şirketi olan Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan alacaklarının tahsili için Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 30 Haziran 2013 tarihinde üç adet protokol imzalamıştır. Bu protokollere göre Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu borcu 15 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere beş ay boyunca aylık eşit taksitler halinde ödeyerek kapatmayı taahhüt etmiştir. İlgili protokoller 31 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen üç adet yeni protokol ile düzeltilmiştir. 30 Haziran 2013 tarihli protokollere ilişkin rapor tarihi itibariyle tahsil edilmesi gereken tutar olan 501,776 TL ve 30 Haziran 2013 tarihi sonrasında oluşan finansman alacakları toplamı 1,802,460 TL'nin 15 Temmuz 2014 tarihinden itibaren beş eşit taksitle ödenmesi öngörülmüştür. Rapor tarihi itibariyle ilgili alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilmemiştir. Grup yönetimi ilişikteki konsolide finansal tablolarda 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 6,492,676 TL'lik alacağın, Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 7,583,776 TL alacağından ve Grup'un bağlı ortaklığı olan Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'nin 1,091,100 TL'lik borcun netleşmesinden oluştuğunu ve ilgili alacak ve borçların Nisan ayından başlamak üzere yapılan yeni satış politikası ile kapanacağını beyan etmiştir. Ancak ilişkili taraflardan yapılan temlikler nedeni ile Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Alkım Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alacağı artarken, Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'nin daha önce Ana Ortaklık Şirket'in Başar Arslan'dan almış olduğu 800,000 adet A tipi hissenin 35,000 adetinin satılması ve çeşitli nakit tahsilatlar neticesinde azalmıştır.

» Aralık 2014 tarihi itibariyle sözü edilen alacaklara ilişkin herhangi bir protokol ve ödeme planı bulunmamakta olup ilgili alacaklara istinaden alınmış herhangi bir teminat da bulunmamaktadır. Grup' un ayrıca ilgili şirketler adına üçüncü şahıslara vermiş olduğu 7,150,000 TL'lik teminat, rehin ve gayrimenkul ipotekleri bulunmaktadır. İlgili tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 16,872,000 TL'dir.

» Grup'un bağlı ortaklığı olan Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon İşletmeciliği A.Ş.'ye Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi tarafından tahsis edilen arsa niteliğindeki taşınmazın tahsisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 4 Mart 2014 tarihinde iptal edilmiştir. Grup ilgili taşınmaz üzerine fabrika yatırımı yapmış ve ilgili yatırımı Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 23 Ekim 2014 tarihli değerleme raporuna istinaden tespit edilen değerin finansal durum tablo tarihine kadar hesaplanan amortismanının düşülmesi ile hesaplanan 1,258,123 TL değer ile yeniden değerleme tabi tutmuş ve konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirmiştir. Ayrıca sözü edilen taşınmaz üzerinde 733,663 TL'lik ipotek bulunmaktadır.

» Grup'un ilişkili şirketlerden olan alacakları hariç vadesi geçmiş 501,560 TL'lik ticari ve ticari olmayan alacağı bulunmaktadır. Bu alacaklara ilişkin herhangi bir teminat bulunmamaktadır. Rapor tarihi itibariyle ilgili tutarlar tahsil edilmemiştir. Rapor tarihi itibariyle tahsil edilmemiş alacaklara ilişkin konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır

 

 

TARAF GAZETECİLİK HİSSE DETAY SAYFASI

 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.