THY, hisse geri alımı yapacak

THY, hisse geri alımı yapacak

THY, "Hisse Geri Alım Programı"nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi.

A+A-

THY, "Hisse Geri Alım Programı"nın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi. Şirketten konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Ek Açıklamalar

Ortaklığımızın 9 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ortaklığın kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan "Hisse Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmi

Geri Alımın Amacı

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan siyasi/ekonomik istikrarsızlıkların başta faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının Türk Hava Yolları A.O. hisse değeri üzerinde olumsuz etki yarattığı, Borsa İstanbul’da oluşan mevcut fiyat seviyesinin Ortaklığımız faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda gerek hisse fiyatındaki dalgalanmaların sınırlandırılması, gerekse de Ortaklığımız hazine yönetimi dahilinde kendi hisselerimize yatırım yapmak amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü durumlarda geri alımının yapılması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme planları çerçevesinde de değerlendirilebilecektir.
Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır.
Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %10’una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Ortaklık kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 1.500.000.000 TL’ye (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.
Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise 30 (otuz) Türk Lirasıdır.
Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Geri alıma konu toplam fon tutarı 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, 31.12.2019 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın yaklaşık %1’ine tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler
Bulunmamaktadır.
Geri Alınan Payların Satış Esasları
İlgili Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi
31.12.2019 itibarıyla, yıllık en düşük pay fiyatı: 10,74 TL, en yüksek pay fiyatı: 15,81 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 13,10 TL olarak gerçekleşmiştir.
Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi
09.03.2019 itibarıyla, son üç aydaki; en düşük pay fiyatı: 10,37 TL, en yüksek pay fiyatı: 15,29 TL ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 13,93 TL olarak gerçekleşmiştir.
İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar
Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.