Trafik sigortası primleri haziranda yüzde 25 zamlı

Trafik sigortası primleri haziranda yüzde 25 zamlı

Trafik sigortası haziran ayı primleri Mayıs ayı primlerine göre %25 artacak

A+A-

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanacak. Yönetmelik değişikliği şöyle: 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%10’a” ibaresi “%20’ye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki katına kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) 1/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Mayıs ayında uygulanan azami primlere %25 eklenerek uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş, Tablo 11 ve Tablo 12 ekteki şekilde değiştirilmiş, Tablo 14’ten sonra gelen “Tablo 9 ve 11 için Dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A ve 11 için Dipnotlar:” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/6/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.