Türk Telekom 2019 için 2,4 milyar TL kar açıkladı

Türk Telekom 2019 için 2,4 milyar TL kar açıkladı

2019 yılında net kar, güçlü faaliyet performansı, disiplinli  faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının daha elverişli olması sayesinde önemli bir artış göstererek 2,4 milyar TL oldu.

A+A-

Türk Telekom Grubu 2019 yılında güçlü operasyonel performans ile  halka arzdan bu yana kaydedilen rekor gelir, FAVÖK büyümesi ve güçlü  nakit akışı açıkladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları söyledi:

“2019 yılı Türk Telekom için güçlü finansal ve operasyonel  sonuçlarla yine dikkat çekici yıl oldu. Entegre iş modelimiz altında  eşsiz çeşitlendirilmiş portföyümüzle birlikte penetrasyonu artırma ve ARPU ve abone metriklerinde dengeli bir büyümeye odaklı stratejimiz bu  güçlü sonuçları kaydetmemizi sağladı. Yıl içinde FAVÖK öngörümüzü iki  kez yukarı yönlü revize ederken, FAVÖK’ümüz son öngörümüzün de  üzerinde gerçekleşti  2019 yılı satış gelirimiz ise öngörü paralelinde  gerçekleşti. Bu sonuçlar stratejimizin başarısını ve Türk  telekomünikasyon sektörünün sunduğu büyüme fırsatlarını bir kez daha  teyit etti.”

    2019 Yılı Finansal Gelişmeler

2019 yılında konsolide gelirler Türk Telekom’un halka arzından bu  yana en yüksek büyüme olan %15,8 artışla 23,7 milyar TL’ye yükseldi.

UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir artışı öngörüye paralel olarak  yıllık bazda %15,1 oldu. Grup FAVÖK’ü, halka arzdan bu yana en yüksek  yıllık büyüme olan %32,4 artışla, 11 milyar TL olan FAVÖK öngörüsünün  üzerinde 11,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı faaliyet giderlerinin yönetimi konusunda alınan  verimlilik önlemleri ve güçlü gelir büyümesi sayesinde artış  göstermeye devam etti. Grup 2019 yılında 2018 yılına göre 5,9 puan  artışla %47,2 FAVÖK marjı kaydetti. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı 2018 seviyesinin yine 2,7 puan üzerinde %44,0 olarak  gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık %36,7 artış ile 6,4 milyar TL’ye yükseldi.

Yatırım harcamaları temel olarak fiber dönüşüm projeleri, fiber  greenfield yatırımları ve mobildeki kapasite artışları nedeniyle  yıllık bazda %20,9 artışla 4,9 milyar TL’ye yükseldi.

2019 yılında net kar, güçlü faaliyet performansı, disiplinli  faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının daha elverişli olması  sayesinde 2018 yılında kaydedilen 1.391 milyon TL net zarara karşın  önemli bir artış göstererek 2.407 milyon TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 2019 yılında güçlü FAVÖK  performansı sayesinde 2018 yılındaki 3,5 milyar TL seviyesinden 6,4  milyar TL’ye yükseldi. UFRS 16 etkisi hariç tutulduğunda, kaldıraçsız  serbest nakit akışı 2018’e göre %62 artışla 5,6 milyar TL seviyesinde  gerçekleşti.

Güçlü FAVÖK performansı ve borçluluk seviyesindeki düşüşün etkisi  ile Net Borç/FAVÖK oranı 4Ç’18’de 1,86x olan seviyesinden 4Ç’19’da 1,41x seviyesine geriledi.

Grubun net açık yabancı para pozisyonu2 4Ç’18’deki 1.238 milyon Dolar seviyesinden 370 milyon Dolar seviyesine düştü (4Ç’17: 2.813  milyon Dolar).
   
    2019 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık bazda %16,4 artışla 6,3 milyar TL’ye  yükseldi. UFRYK 12 hariç tutulduğunda, gelir büyümesi yıllık bazda %14,8 oldu.

Konsolide FAVÖK yıllık bazda %26,9 artışla 2,8 milyar TL olurken, FAVÖK marjı %45,0 ile güçlü seyretti. UFRS 16 etkisi hariç  tutulduğunda, 4Ç’19’da FAVÖK marjı %41,7 oldu.

Faaliyet karı yıllık bazda %28,6 artışla 1,6 milyar TL seviyesinde  gerçekleşti. Net kar, 4Ç’18’de Kur & Türev geliri (1.736 milyon TL)  nedeniyle kaydedilen 2.215 milyon TL’ye kıyasla 4Ç’19’da 545 milyon TL  oldu.

Yatırım harcamaları 4Ç’18’de kaydedilen 1,5 milyar TL ile  karşılaştırıldığında 4Ç’19’da 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
    Kaldıraçsız serbest nakit akışı 4Ç’18’de kaydedilen 431 milyon TL’nin 4 katının üzerine çıkarak 4Ç’19’da 1.900 milyon TL oldu.

    2019 Yılı 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı 4Ç’19’da 47,8 milyona ulaştı. Tüm yıl için, net abone kazanımı 1,8 milyon olurken, tek seferlik  etkiler hariç tutulduğunda 2,4 milyon olarak gerçekleşti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni düzenlemesi Türk ya da  yabancı kimlik numarası olmayan abonelerin aboneliklerinin 1 Aralık
2019 tarihine kadar iptalini gerektirmekteydi. Bu kapsamda, mobil  segmentte silinen abonelerin sayısı 3Ç’19’da 284 bin ve 4Ç’19’da 169  bin oldu. Bu düzenlemeye uyum çerçevesinde, sabit genişbant ve sabit  seste sırasıyla 21 bin ve 29 bin abonelik iptal edildi. Ek olarak,  şirket politikası doğrultusunda sabit genişbant segmentinde günlük  tarifedeki 80 bin aktif olmayan abonelik sistemden silindi. Tek  seferlik bu etkiler hariç tutulduğunda, Türk Telekom grubu toplam net  abone kazanımı dördüncü çeyrekte 459 bin oldu.

Sabit genişbant abone sayısı 4Ç’19’da 39 bin net artışla (tek  seferlik etkiler hariç tutulduğunda 140 bin artış) 11,4 milyona  ulaştı. Tüm yıl için net abone kazanımı 458 bin oldu. Sabit genişbant ARPU’su bir önceki yıla göre 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık  büyümeyi kaydederek %13 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı 4Ç’19’da 4,2 milyona ulaşırken, toplam sabit  genişbant abone tabanının %37’si fiber tarifelerde bulunmaktadır.

Penetrasyon odaklı giriş seviyesi kampanyası olan İnternet Bizden  abonelikleri 1,1 milyona ulaştı. İnternet Bizden tarifeleri 4Ç’19’da  daha yüksek data içerikli paketlerle yenilendi. 

Fiber hane kapsaması fiber dönüşüme artan odağı yansıtacak şekilde 4Ç’18’de 18,6 milyon olan seviyesinden 21,9 milyona yükseldi.

4Ç’18’de 282 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu 4Ç’19’da 304 bin  kilometreye yükseldi. Mobil abone tabanı 4Ç’19’da 186 bin net kazanım  ile 22,9 milyona yükseldi. Tüm yıl için, net abone kazanımı özellikle  faturalı segmentin güçlü desteği ile 1,4 milyon oldu (tek seferlik  etkiler hariç tutulduğunda, 1,9 milyon).
    LTE nüfus kapsama alanı 4Ç’19’da %92’ye yükseldi. 3G bina içi  kapsama alanı da son dört yılda 32 puanlık artışla %89’a çıktı (3G  nüfus kapsama alanı: %97).
    4Ç’18’de %46 olan LTE abonelerinin3 mobil abone tabanındaki payı
4Ç’19’da %55’e ulaştı. 4Ç’18’de 6,1 GB olan LTE kullanıcısı başına  aylık ortalama data kullanımı 4Ç’19’da 8,6 GB’a yükseldi.
    Sabit ses abone sayısı 4Ç’19’da 24 bin artışla 10,0 milyon oldu.
Yalın DSL dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 2Ç’12’den beri en  yüksek seviye olan 14,6 milyon ile güçlü kalmaya devam etti.
    Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin 4Ç’18’de %72 olan oranı 4Ç’19’da %79’a ulaştı. 4Ç’19 itibarıyla, çoklu  ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı4 4Ç’18’de %60  olan seviyesinden %63'e yükseldi.
    Şirketin müşteri odaklı platformu Online İşlemler, hizmete  sunulduğundan beri 36 milyon defa indirildi. 4Ç’19’da bu uygulamayı  kullanan tekil mobil abone sayısı bir önceki yıla göre %43 artışla 17,8 milyon oldu.

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın 2019 yılı sonuçlarına  ilişkin yorumları:
    "Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonumuzla başarılı bir yılı daha  geride bıraktık Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi olarak  gerek ürün çeşitliliğimizin benzersizliği, gerek entegre operatör  olmamızın sağladığı fark ile başarılı bir yılı daha geride bıraktık.
Kaydettiğimiz operasyonel ve finansal performans ülkemizin dijital ve  teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzla doğru yolda olduğumuzu  bir kere daha gösteriyor.
    2019 yılında konsolide satış gelirimiz halka arzdan beri en yüksek  yıllık artış olan %16 ile 23,7 milyar TL’ye yükseldi. Bu performansa  faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant  segmentlerinde gerçekleştirdiğimiz yıllık %18 ve %20 gelir büyümesi  katkı sağladı. Kaydettiğimiz 11,2 milyar TL FAVÖK, yıl içinde  yaptığımız iki yukarı yönlü revizyon ile Ekim ayında 11 milyar TL  olarak paylaştığımız öngörümüzün üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık
%32 artarken, FAVÖK marjımız %47,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılında  uygulamaya başladığımız UFRS 16 etkisini hariç tuttuğumuzda,  kaydettiğimiz %44,0 seviyesindeki FAVÖK marjı ise karşılaştırılabilir  bazda yıllık 2,7 puan artışa işaret ediyor. Bu sayede 2019’da net  karımız son yedi senenin en yüksek seviyesine erişerek 2,4 milyar TL  olarak gerçekleşti.
    2019 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz 6 yıl vadeli 500  milyon Dolarlık tahvil ihracımıza 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan gelen 5  kat talep, kaydettiğimiz güçlü operasyonel ve finansal sonuçların  yatırımcılar tarafından takdir edildiğinin bir göstergesi oldu.
   
    2019 yılında sürdürülebilir büyümemize devam ettik
   
    2019 yılı boyunca dengeli ARPU ve abone büyümesi stratejimiz  meyvelerini verdi. Grup abone sayımızı yıllık 1,8 milyon artışla 47,8  milyona yükselttik. Tek seferlik sebeplerle iptal ettiğimiz 583 bin  aboneliğin etkisi hariç tutulduğunda, yıllık abone artışımız 2,4  milyon seviyesinde gerçekleşti. Bu büyümeye sabit genişbantta  penetrasyon arttırmaya yönelik girişimlerimiz, mobilde pazar payı  artışımız, sabit seste dünyadaki trendlerin tersine sağladığımız  büyüme ve çapraz satış stratejimiz katkı sağladı.
    Bilgilerinin Türk Telekom Grup şirketleri arasında paylaşılmasına  izin veren müşterilerimizin oranı 2018 yılındaki %72 seviyesinden 2019  yılında %79 seviyesine yükseldi. Ayrıca, çoklu ürün sahipliğimiz  yıllık bazda 3,2 puan artışla %63 seviyesinde gerçekleşti.
   
    2020 yılında da güçlü büyüme öngörüyoruz
   
    Kaydettiğimiz başarılı performansın, doğru stratejilerimizin ve  daha çevik organizasyon yapımızın katkısıyla Türkiye için ekonomik  göstergelerin olumlu olduğu 2020 yılında da devam etmesini bekliyoruz.

    2020 yılında satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık %14, FAVÖK  rakamımızın 12,4 milyar TL ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar TL  seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020 senesinde hem sabit  genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanında hizmet  kalitemizi arttıracağız, müşteri deneyimini iyileştireceğiz ve hızlı  geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız. Aynı zamanda, 5G’ye  hazırlık kapsamında çekirdek şebekemize yatırımlarımız devam edecek.
    “Merkeze değil herkese” anlayışımızla fiber altyapı yatırımlarımız  hız kesmeden devam ediyor Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital  dönüşüm sürecine öncülük etmeye önem veriyoruz. İnternet  penetrasyonunu arttırmaya verdiğimiz önem ile 2017 yılında  başlattığımız ve yeni paketlerle sunmaya devam ettiğimiz “İnternet
Bizden” kampanyamızın desteği ile Türkiye’de genişbant  hanehalkı  penetrasyonu iki yılda %48’den %58’e yükseldi. Türk Telekom olarak
Türkiye’nin genişbant internet penetrasyonunu %70 seviyelerine  çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.
    Son 10 yıldır Türkiye’nin dijital dönüşümüne ve 5G teknolojisinin  de sabit altyapısını sağlayacak fiber şebekemizi yaygınlaştırmaya  odaklandık. 2019 yılında fiberle ulaşabileceğimiz hane sayısında  şimdiye kadar en yüksek yıllık artış olan 3,2 milyon artış ile rekora  imza attık ve hane kapsamamızı 2019 sonu itibarıyla 21,9 milyon haneye  yükselttik. Fiber ağımızın toplam uzunluğu 304 bin kilometreye  ulaşırken, fiber kıl uzunluğu yaklaşık 7,5 milyon kilometre oldu.  “Sadece merkeze değil, herkese” hizmet anlayışımız doğrultusunda
Türkiye’nin en ücra köşelerinde yaşayan tek bir bireyden kalabalık  ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere kadar tüm  abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik. Bu  kapsamda sadece Türkiye’nin merkezlerinde yaşayan kişilere değil, 81  ilimizin tüm ilçelerine fiber internet götürdük. Her bir müşterimize  değer veriyoruz, müşteri deneyimi en önemli önceliklerimizden 2020  yılı her bir müşterimizi değerli hissettirdiğimiz ve müşteri  memnuniyetini arttırmak için daha fazla çalıştığımız bir yıl olacak.
    Benimsediğimiz rekabetçi müşteri deneyimi anlayışı sayesinde, 2019  yılında arıza çözüm, nakil ve kurulum memnuniyeti puanlarımızdaki  yükseliş devam etti. Müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek  için uygulamaya aldığımız müşteri odaklı self servis uygulamamız  “Online İşlemler”, lansmanından bu yana 36 milyon kez indirildi. 2019  yılında uygulamayı kullanan tekil mobil abone sayısı yıllık bazda %43  artışla 17,8 milyona ulaştı.
    Önümüzdeki dönemde müşterilerimize bütünleşik kanallarda en iyi  deneyimi sunmak için online kanallar ile fiziksel kanallardaki  entegrasyonu sağlayacağız.

    Mobildeki konumumuzu güçlendirmeye devam ettik

Mobil segmentte, 2019 yılını 1,4 milyon net mobil abone artışı ile  tamamladık. BTK’nın kimlik numarası olmayan aboneliklere yönelik  aldığı karar kapsamındaki uyum çalışmalarımız sebebiyle üçüncü  çeyrekte iptal ettiğimiz 284 bin mobil aboneye ek olarak, son çeyrekte 169 bin mobil aboneliği iptal ettik. Bu etki hariç tutulduğunda, 2019  yılında net mobil abone kazanımımız 1,9 milyon oldu.

Son beş yılda mobil abone pazar payımızı 5 puan artışla %28  seviyelerine çıkardık. Bu sayede, pazar payımızı karlı bir şekilde %30’un üzerine çıkartma hedefimize daha da yaklaştık. Sürdürülebilir  seviyelere yükselen mobil FAVÖK marjımızla, mobil segmentin konsolide FAVÖK’e olan katkısı günden güne artış göstermekte. Ayrıca, mobil  yatırımlarımla ve yeni frekanslarımızın sağladığı avantajla 3G bina  içi kapsama alanımızı dört senede 30 puanın üzerinde arttırdık ve LTE  kapsama alanımızı %92 seviyesine çıkardık.

 Türk Telekom, mobil segmentte sektörünün öncü firma ve  kurumlarıyla yaptığı iş birlikleri ile de büyümeye devam etmekte. BİMcell, Pttcell ve Teknosacell’in ardından Aralık ayında Vestelcell  lansmanını gerçekleştirdik. Bu işbirliği sayesinde Vestel müşterileri Vestelcell tarifelerine bini aşkın Vestel bayisinden ulaşabilecekler.

Müşterilerimizin içinde LTE abonelerimizin payı son bir yılda %46’dan %55’e yükseldi. Yılın son çeyreğinde data tüketimini  destekleyecek şekilde lanse ettiğimiz sadakat kampanyamızın etkisi ile LTE kullanıcılarımızın 2018 yılının son çeyreğinde 6,1 GB olan  ortalama aylık data tüketimi 8,6 GB’a yükseldi. Data gelirleri yıllık %24 büyüyerek servis gelirleri içindeki payını 2019 dördüncü çeyrekte%61’e yükseltti.

    2019 yılı sabit genişbantta “Limit Sizsiniz” mottomuza yakışır bir  yıl oldu

    2019 yılında sabit genişbant segmentinde İnternet Bizden başta  olmak üzere penetrasyon odaklı tekliflerimiz, elektrik şirketleri ile  yaptığımız işbirlikleri ve limitsiz dünyaya geçtiğimiz dönemde  müşterilerimizin farklılaşan hız ihtiyaçlarını adresleyen  tekliflerimizle 458 bin net abone kazanımı kaydettik. BTK  düzenlemelerine uyum kapsamında ve sabit genişbantta günlük tarifedeki  aktif olmayan aboneliklere yönelik aldığımız aksiyonlar ile 101 bin  aboneliği dördüncü çeyrekte iptal ettik. Bu etki hariç tutulduğunda
2019 yılında net abone kazanımımız 559 bin oldu.
    Sabit genişbantta, limitsiz tarifelerimizde adil kullanım kotasını  kaldırdık ve yüksek kapasite sunma gücümüzden faydalanarak,  müşterilerimize bol seçenekli teklifler sunduk. 2019 yılında İnternet
Bizden aboneleri hariç tutulduğunda, yeni abonelerimizin yaklaşık
%90’ı limitsiz paketleri tercih ederken, %60’ından fazlası da yeniden  kontratlama döneminde limitsiz paketlere geçti. Üst paketlere geçişin  desteği ile sabit genişbant ARPU’muz yılın son çeyreğinde %13’ün  üzerinde büyüme ile rekor kaydederken, sabit genişbant gelirlerimiz de  yıllık %20 arttı. Sabit genişbant segmentinde de entegre bir operatör  olmamızdan faydalanarak sinerji tekliflerine odaklandık. Bu kapsamda,
2019 yılının sonunda sabit genişbant ürünlerimizi TV ürünlerimizle  çapraz satış şeklinde sunmaya başladığımız kampanyamızın ilerleyen  dönemlerde hem abone hem de ARPU büyümemize katkı sağlamasını  bekliyoruz.
   
    Gelir tablosunun kur hareketlerine karşı hassasiyeti azaldı

2019 yılı Türk Telekom’un bilanço yapısını güçlendirdiği ve gelir  tablosunun da kur hareketlerine hassasiyetini kayda değer şekilde  azalttığı bir yıl oldu. 2019 yılı sonu itibarıyla net borcumuz (UFRS 16 etkisi hariç), 2018 sonu itibarıyla 3.004 milyon Dolar olan  seviyesinden 2.491 milyon Dolar’a geriledi. Güçlü FAVÖK marjımız ve  nakit akışı yaratma kapasitemiz sayesinde Net Borç/FAVÖK oranımız 1.41x ile yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
4Ç’17’de 2.813 milyon Dolar olan net açık yabancı para pozisyonumuz 4Ç’19’da 370 milyon Dolar’a geriledi. Bu sayede net finansal  giderlerimizin ve dolayısıyla net karımızın daha öngörülebilir  olmasını sağladık. Türkiye’yi teknoloji ile geleceğe taşımak 2020  yılında önceliklerimiz arasında Yeni nesil teknolojileri en iyi  şekilde kullanıcılarımıza sunmak Türk Telekom olarak en önemli  önceliklerimizden. Bu kapsamda uluslararası 3GPP standartlarıyla  uyumlu canlı 5G test şebekemizde 5G dahil tüm yeni nesil teknolojiler  üzerinde çalışmalarımız son sürat devam ediyor.

5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz denemede 2.5 Gbps  üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdık. Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G alanında kullanılacak önemli bir  teknoloji olan 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen  operatör oldu. Bu sayede yeni nesil eğitim teknolojileri, Endüstri 4.0, kamu güvenliği, akıllı şehirler ve oyun alanlarındaki  denemelerimize ek olarak yeni bir ilke imza atmış olduk. Yine canlı 5G  test şebekemiz üzerinden, 360 derece VR (sanal gerçeklik)  teknolojisini kullanarak Türkiye’nin ilk 5G canlı maç yayını  deneyimini yaşattık. 5G hizmeti verilecek sahaların en iyi müşteri  deneyimi için fiber şebeke ile kapsanması gerekliliği düşünüldüğünde,
LTE baz istasyonlarının yaklaşık %50’si fiberle bağlı olan bir şirket  olarak 5G’ye geçiş için en hazır operatör konumundayız.

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesini destekleme  çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten “Argela” ve  “İnnova” gibi iştiraklerimiz aracılığıyla da devam ediyor. 2019  yılının son çeyreğinde fiber erişim şebekesinin sanallaştırılması alt  projesi kapsamında Argela, SEBA (SDN  Destekli Geniş Bant Erişimi)  mimarisi üzerine geliştirme ve test faaliyetlerine devam etti.

SEBA’nın Türk Telekom şebekesinde canlı saha kurulumlarını yaptık ve  canlı abonelere üçlü servis (HSI, VOIP ve IPTV) vermeye başladık.Özellikle 5G ile ilgili olarak 31 patente sahip olan Argela’nın ABD’de  kurulu iştiraki Netsia’nın katkılarıyla ilerleyen dönemlerde 5G  alanına daha fazla katkı sağlayan çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
   
    Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması için anlaşmalar yaptık

    Dijital servislerimizi çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da  dijital platformlara daha kaliteli ve hızlı bağlantı sağlanmak ve  gecikmeyi minimize etmek amacıyla yurt dışına giden veri trafiğini  yurt içine almak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu kapsamda  internet içeriklerinin Türkiye’ye getirilmesi amacıyla global OTT’ler  ile çalışmalar yaptık ve cache sunucularının Türk Telekom  santrallerinde barındırılmasına yönelik sözleşmeler imzaladık. Bu  sayede Türkiye’deki sabit ve mobil genişbant kullanıcılarının içeriğe  hızlı şekilde erişmesine sağlayarak kullanıcı deneyiminin  arttırılmasını ve trafiğin yurtdışından getirilmesi için oluşan  maliyetlerinde tasarruf sağlayarak kaynakları verimli kullanmayı  hedefliyoruz. Ayrıca, kurumsal segmentte 2019 yılında, ana ürün  kategorilerinde ve WAF (Web Application Firewall), pentest, kurumsal  e-posta hizmeti, Merkezi SIP TRUNK gibi yeni nesil ürünlerle, müşteri  ihtiyaçlarına yönelik yenilikler ile zenginleştirilen daha geniş  portföy ve çözümler sunmaya devam ettik.
   
    Dijital ödeme sektöründeki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz

    Dijital çözümler ve ICT alanında sunduğumuz çözümlerle müşterilere  değer katmak amacıyla çalışıyoruz. Tivibu GO (yeni nesil TV  platformu), Muud (dijital müzik platformu), e-dergi (dijital okuma  platformu) gibi uygulamalarımızla sınıfının en iyisi müşteri  deneyimini sunuyoruz. Ayrıca tüm müşteri grupları için siber güvenliğe  ilişkin risklerin arttığı bir ortamda, Türkiye’nin en büyük Siber
Güvenlik Merkezi’nin çatısı altında uçtan uca kurumsal güvenlik  hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu çözümlerin yanında dijital ödeme  sektöründeki atılımlarımıza devam ediyoruz. 2019 yılında dijital  finansal hizmetler alanındaki iştirakimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. BDDK’dan elektronik para ihracı, ödeme hesabı  işletilmesine dair tüm işlemler ve para transferi işlemlerini yapmak  üzere lisans aldı. Bu faaliyet izni kapsamında Ödeme Hizmetleri  şirketimizin sunduğu ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra “elektronik  para kuruluşu” olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu  güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.
     Bu lisansla beraber Türkiye’deki milyonlarca kişiye güvenli,  kolay ve yenilikçi dijital ödeme hizmetleri sunar hale geldik.
Önümüzdeki dönemde bu alanda geliştireceğimiz uygulamalar ile bireysel  abonelerimizi aynı zamanda ödeme sistemlerinde de kullanıcımız haline  getirmeyi hedefliyoruz.
    Yüksek seviyedeki kullanıcı deneyimi anlayışımız ve “büyük veri”  bazlı uygulamalarımızla, özellikle finansal sisteme yeni dahil olan  veya dahil olacak müşterilerimizin temel finansal uygulaması olmak  istiyoruz.
 
    Türkiye’de girişimciliği destekliyoruz

    Türk Telekom olarak Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve  yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak  işlere dönüştürmek  amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında sağlık hizmetleri,  enerji ve eğitim dikeylerinde erken aşamada ve ölçeklenebilir  şirketlere yatırım yapma odağı ile Türkiye telekomünikasyon sektörünün  ilk Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures’u kurduk. 2019’da  enerji dikeyinde Eltemtek’le ve eğitim dikeyinde MentalUP ile  yatırımlarımızı sürdürdük. 2020 yılında da odak dikeylerimizde  yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca, özel sektör bünyesinde   hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT ile erken  aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz.
   
Sürdürülebilir kalkınma önceliklerimiz arasında

Türk Telekom olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların  bilincinde bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiş bulunuyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma konusunda kararlılığımızı göstermek amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact) taraf olarak İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanında 10 temel ilkesini  desteklediğimiz konusunda taahhütte bulunduk.

Ayrıca, enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve  karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltmak amacıyla çalışmalar  yürütmekteyiz. Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna  göre, müşteri sayımız ve bant genişliğimizdeki artışa rağmen dünyada  elektrik tüketimini son yıllarda azaltan nadir operatörlerden biri  olduk.
Düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen atılımlarımızı raporlamak  için Karbon Saydamlık Projesine (CDP) katılım göstermekteyiz. 2019  yılında CDP değerlendirmesinde Türkiye’deki telekom operatörleri  arasında B seviyesi ile en yüksek skora ulaştık. Önümüzdeki dönemde bu  alanda daha yüksek seviyelere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

 Bunun yanında, yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide,  tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını  yaygınlaştırarak kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma  hizmet etmek üzere faaliyetlerde bulunuyoruz. 2015 yılında başlayan  akıllı şehirler konusundaki inisiyatiflerimiz bunun en güncel  örneklerinden biri. Bu alanda öncü olarak sürdürülebilir, verimli ve  yaşam kalitesi yüksek şehirler inşa edilebilmesini destekleyecek  akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerle yaptığımız çalışmalar kapsamında yeni nesil  şehircilik anlayışına uygun çözümlerimizle Türkiye’nin en büyük akıllı  şehirler projelerine önderlik ediyoruz.

Sonuç olarak gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlar her alanda Türk Telekom’un daha sürdürülebilir bir büyüme kaydetmesine olanak  sağlıyor. Gelecek dönemde de uyguladığımız stratejilerin Türk Telekom’un bütün paydaşları için değer yaratacağına inanıyorum. 2019  yılında kaydedilen tüm bu başarılı sonuçlar için her gün gayretle  çalışan bütün çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza çok değerli katkıları  için teşekkür ediyorum. Türkiye’yi geleceğe bağlama misyonumuzla her  bir abonemize ve ülkemize daha büyük değerler yaratmak vizyonuyla tüm  gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.