Turkcell 200 milyon TL'lik geri alım yapacak

Turkcell 200 milyon TL'lik geri alım yapacak

Bugün 2015 finansallarını açıklayan Turkcell, 29 Mart'ta yapacağı genel kurulda ödenmiş sermayesinin yüzde 10 oranında geri alımı da onaya sunacak

A+A-

Bugün 2015 finansallarını açıklayan Turkcell, 29 Mart'ta yapacağı genel kurulda ödenmiş sermayesinin yüzde 10 oranında geri alımı da onaya sunacak.

Turkcell, 2015 yılında karını yüzde 10.8 artırarak, 2 milyar 69 milyon TL net kar elde etti. Şirket 2014 yılında 1 milyar 866 milyon TL kar açıklamıştı.

Şirketten KAP'a gönderilen 2'nci açıklamada ise 29 Mart tarihinde genel kurul çğrısı yapıldı. Turkcell gene kurulda denmiş sermayesinin yüzde 10 oranında geri alımı da onaya sunacak. KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
4- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5- 2015 Yılı faaliyetlerine ilişkin 2015 yılı SPK ve TTK Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,
görüşülmesi ve onaylanması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu’nun Şirket Bağış Politikasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
ortakların onayına sunulması;
8- 2015 Yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 2016 hesap yılı başından itibaren olmak üzere, 2016 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekli izinlerini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 ve 26 maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yeni üye seçimi halinde seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13- SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15- 2015 yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17- Kapanış.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı

Şirketimizin kendi veya bağlı ortaklıklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylarını Genel Kurul’dan alınan yetki ile geri alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Şirketimizin kendi veya bağlı ortaklarının çalışanlarına yönelik uygulayacağı pay edindirme planları çerçevesinde 5 (beş) yıldır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirketimiz 2.200.000.000 TL (iki milyar iki yüz milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin % 10’una (yüzde on) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye arttırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan nakitten karşılanmak üzere, geri alım için 200.000.000 TL’ye (iki yüz milyon Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.
Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.
Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 TL (sıfır Türk Lirası), üst fiyat limiti ise 15 TL ( on beş Türk Lirası)’dır.

Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu’na 5 yıl süre ile yetki verilmiştir. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 5 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile geri almanın amacı doğrultusunda mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.

Bu yetki süresi içerisinde ve bu geri alım programında belirlenen esaslar çerçevesinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Alımlar İçin Yetkilendirme 

Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu alımlar için bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri

Geri alıma konu toplam fon tutarı 200.000.000 TL’ye (iki yüz milyon Türk Lirası) kadar olup, 31.12.2015 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,8’ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

Program kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler.

Yoktur.

Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi*

31.12.2015 itibarıyla, yıllık;
en düşük pay fiyatı: 9.90 TL
en yüksek pay fiyatı: 13.55 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 11.71 TL

Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi*

18.02.2016 itibarıyla, son üç aydaki;
en düşük pay fiyatı: 9.42 TL
en yüksek pay fiyatı: 12.20 TL
ağırlıklı ortalama pay fiyatı:10.53 TL

İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar

Yoktur.

*Düzeltilmiş fiyatlardır. Ağırlıklı ortalama pay fiyatı günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ilgili dönem
için ortalamasını ifade etmektedir.

 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.