Yapı Kredi'nin cezasına 10 yıl sonra "iptal" kararı

Yapı Kredi'nin cezasına 10 yıl sonra "iptal" kararı

Rekabet Kurulu'nun 2013 yılında Yapı Kredi Bankası'na verdiği idari para cezası kararı Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi

A+A-

Rekabet Kurulu'nun 2013 yılında Yapı Kredi Bankası'na verdiği idari para cezası kararı Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yayınlanan açıklama şöyle:

İlgi: 22.11.2011, 11.03.2013, 14.08.2013, 12.09.2013, 05.03.2015, 17.04.2015, 28.07.2016, 15.08.2016, 03.06.2019, 06.08.2019, 06.09.2019, 11.10.2021 ve 12.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Rekabet Kurulu'nun 2013 yılında Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına karşı Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açıldığı, açılan davanın reddedildiği, söz konusu İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu, temyiz talebimizin reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde karar düzeltme başvurusunda bulunulduğu, Danıştay 13. Dairesi, davanın reddine ilişkin Ankara 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararın Bankamız lehine bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar vermiş olduğu ve Ankara 2. İdare Mahkemesinin Danıştay'ın bozma kararına uymamış olması üzerine söz konusu mahkeme kararına karşı Bankamız tarafından süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bankamızın temyiz istemini kabul ederek, Ankara 2. İdare Mahkemesinin temyize konu ısrar kararını Bankamız lehine bozmuş olduğu ve Rekabet Kurumunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yaptığı karar düzeltme başvurusunun reddedilmiş olduğu ilgide kayıtlı açıklamalarımız ile duyurulmuştu.

Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine ilişkin 08.03.2013 tarih, 13-13/198-100 sayılı kararının temyiz yolu açık olarak iptaline karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup ilgili para cezasının iadesi yönünde gerekli süreç Bankamızca başlatılacaktır.