Yatırım teşviklerine kredi faiz desteğine esneklik getiriliyor

Yatırım teşviklerine kredi faiz desteğine esneklik getiriliyor

Bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için "kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz  desteğinden yararlanama" kuralı askıya alındı.

A+A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Firmalar, bankalara  yaptıkları kredi geri ödemelerinde aksama olması durumunda faiz  desteğinden yararlanamıyorlardı, aldığımız yeni kararla bu dönemde  bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu  kuralı askıya alıyoruz." dedi. Varank, az önce yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:
    "Bildiğiniz gibi korona virüs salgını riskine karşı ülkemiz tüm  kurumlarıyla tam bir seferberlik halinde çalışıyor.
    Özellikle sağlık emekçilerimiz büyük bir özveriyle gecelerini  gündüzlerine katıyorlar.

    Onlara şükran duyduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek  istiyorum.
    Tüm bakanlıklarımız küresel salgının olumsuz etkilerini en aza  indirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eş güdüm  içerisinde bu mücadeleyi yürütüyor.
    Yakın tarihimizde eşi benzeri görülmemiş küresel bir hadiseyle  karşı karşıya olduğumuz herkesin malumu.
    Yaşadığımız bu sürecin, ticarette, tüketimde ve diğer tüm sosyal  alanlarda köklü değişiklikleri beraberinde getireceğinin farkındayız.
    Bu tarihi dönemde, ülkemizin etkin tedbirler almasının yanında  öncü adımlar atmasının da önemine inanıyoruz.
    Bunun için Dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor 
    Bilimde, teknolojide, sanayide ve tüm üretim süreçlerinde ülkemizi  güçlü tutmak için gayret gösteriyoruz.
    Türkiye nitelikli bilim insanları, gelişmiş araştırma altyapıları,  güçlü sanayisi ve proaktif girişimcileri sayesinde şoklara cevap  verebilme kabiliyeti sağlam bir ülkedir.
    Bu sürecin sıkıntılarını hep birlikte aşacağımızdan şüpheniz  olmasın.
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ilk günlerden itibaren  üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri,  organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare halindeyiz.
    Elbette işin ar-ge ve teknoloji ayağındaki araştırmacılarımız da  bu sürecin içerisinde.
    Ben bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla  şekillendirdiğimiz yeni adımları sizlerle paylaşmak istiyorum.
    Dün KOSGEB’in 3’lü koruma paketini açıkladık.
    Bu kapsamda 
    - Teknoyatırım destek programına yeni ürünler ilave ettik
    - KOSGEB alacaklarını 3 ay erteledik
    - KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre verdik
    Detaylara girmek gerekirse
    Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz  dezenfektan, koruyucu  elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli  üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek verebileceğiz.
    KOVİD-19’un global bir tehdide dönüşmesiyle medikal ekipmanlarda  yüksek bir talep artışı oldu.
    Talebi karşılamak için üreticilerle temas halindeyiz.
    Vereceğimiz destekleri işte tam da bu ihtiyacı sağlıklı bir  şekilde karşılamak için devreye soktuk
    Böylece düzgün ve dürüst işletmeleri destekleyerek  fırsatçıların  spekülasyon yapmasını engellemiş olacağız.
    İhtiyaca göre vereceğimiz bu desteklerle, atıl kapasite oluşmasına  da izin vermeyeceğiz.
    KOSGEB paketimizin ikinci ayağında alacakların ertelenmesi var.
    KOBİ’lerimizin 30 Haziran’a kadar KOSGEB’e yapmaları gereken  ödemeleri 3 ay öteledik.
    İşletmelerin ödeyecekleri taksitlerin tamamı bu düzenleme  kapsamına alındı.
    Yani  vade sayısı değişmeyecek.
    Herhangi bir yasal faiz de uygulanmayacak.
    KOSGEB paketinin son ayağında ise  proje yükümlülüklerine  getirdiğimiz 4 ay ek süre var.
    Proje süresi ya da girişimcilik programı kapsamında 11 Mart’a  kadar yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya  kadar ek süre veriyoruz.
    Burada amaç, projelerin devamlılığını sağlamak ve olası  kesintilerin önüne geçmektir.
    Bu durumdaki işletmeler bize ek süre taleplerini iletebilirler.
    Karar süreçlerini hızlandırdık.
    Talep eden KOBİ’lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen  vericez.
    Yatırım teşvikleriyle ilgili de önemli bir karar aldık.
    Buna göre, yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği  uygulamasına esneklik getiriyoruz.
    Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi  faizinin veya kar payının bir kısmını bildiğiniz gibi Bakanlığımız  karşılıyor.
    Mevcut uygulamada firmalar, bankalara yaptıkları kredi geri  ödemelerinde aksama olması durumunda, faiz desteğinden  yararlanamıyorlardı.
    Aldığımız yeni kararla, bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü  yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alıyoruz.
    Firmalar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra  gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden aynen  faydalanabilecek.
    TÜBİTAK tarafında da sizlerle paylaşmak istediğimiz yeni  adımlarımız var.
    Biz tüm taraflarla yoğun iletişim halinde her fikirden istifade  etmeye çalışsak da hiçbir öneriyi atlamak istemiyoruz.
    Bu sebeple COVID-19’la mücadele kapsamında  girişimcilerin ve  bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata  geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırladık.
    Bugün itibarıyla çağrıya çıkıyoruz.
    2 Nisan’a kadar açık olacak bu çağrılar, maksimum bir hafta içinde  değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.
    Bu çerçevede
    - COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere,
    - Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara,
    - Hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren
Ar-Ge projelerine
    - Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek  bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz.
    Bu alanlarda çalışanlar, TÜBİTAK’ın bu yeni programına  başvurabilirler.
    Bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanmamız  gereken böyle bir dönemde 
    Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19
PORTALINI da bugün itibariyle devreye aldık.
    Araştırmacılarımızın birlikte iş yapmaları ve güçlü bir sinerji  oluşturmaları çok önemli.
    Bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışıyla  tasarladığımız bu interaktif portalda:
    - Covid-19 ile ilgili ülkemizin yetkinliklerine,
    - güncel bilgilere,
    - akademik araştırma ve makalelere yer veriyoruz.
    covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda,  araştırmacılara özel bir de bölüm oluşturduk.
    Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar  bilgi, tecrübe ve  veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek.
    Yine bu dönemde bilim insanlarımız ve işletmelerden de TÜBİTAK  süreçlerindeki yükümlülük tarihleriyle ilgili yoğun talepler aldık.
    Tıpkı KOSGEB’te yaptığımız ertelemelere benzer şekilde TÜBİTAK’ta  da süre uzatımları yapılmasına karar verdik.
    TÜBİTAK’a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim  tarihlerini 3 aya kadar erteledik.
    Ayrıca  çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru sürelerini de  uzattık.
    Burada kolaylaştırıcı bir yaklaşım izleyeceğiz.
    Yani, okul ve üniversitelerin eğitime başlama tarihine bağlı  olarak planlamalarımızı yapacağız.
    Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK  liderlik ediyor.
    Dikkatinizi çekmek istiyorum.
    Yaklaşık 2 ay önce, 31 Ocak tarihinde, TÜBİTAK ve üniversitelerden  bilim insanlarımızla aşı geliştirme koordinasyon toplantılarına  başladık.
    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme  projelerini desteklemek için COVİD-19 alt platformunu oluşturduk.
    Türkiye’de devam eden projelerden spesifik olarak bu virüse karşı  dönüştürülebilecek olanları ya da yenilikçi bir anlayışla çok hızlı  bir şekilde netice alabileceğimiz projeleri belirledik.
    Destek süreçlerini başlattık.
    Biz bu mekanizmayı oldukça esnek bir şekilde tasarladık.
    Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece kolaylıkla dâhil  edebileceğiz.
    Bu konu bizim için kritik bir öneme sahip.
    Bürokratik süreçleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdık.
    Tübitak MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi,
Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen
Enstitüsü’den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda  aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.
    Tüm bu projelerin klinik çalışmalarını da Sağlık Bakanlığımıza  bağlı TÜSEB destekleyecek.
    Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların  olduğunu da maalesef gördük.
    Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız.
    Tabi diğer yandan canla başla çalışıp, milli duruş sergileyen tüm  üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz.
    İşte bugün açıkladığımız TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri bu milli  duruş sahibi firmalarımız içindir.
    Şunu özellikle vurgulamak istiyorum.
    Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir  şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar.
    Buradan Milletimize tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum,
    Lütfen bilim kurulunun, bakanlıklarımızın açıklamalarına riayet  edip, bireysel tedbirlerinizi almaya devam edin.
    Gerekmedikçe, zaruri haller dışında evlerinizden çıkmayın.
    Hijyen kurallarına dikkate ederek, sosyal mesafeyi korumak bu  virüsle mücadelede en etkin yöntem.
    Üretim cephesinde büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimiz ve  sanayicilerimiz için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları da  belirledik.
    Ateş ölçümünden, vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden, iş-sürekliliğinin  sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim  tesisleriyle paylaştık.
    Üretim alanındaki tüm paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet  etmesi, tehdide karşı önemli bir kalkan olacaktır.  Küresel salgına karşı topyekün milli mücadele verdiğimiz bu  dönemden inşallah güçlenerek çıkacağız.
 


YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.