Zorunlu Karşılıklar tebliğine geçici madde eklendi

Zorunlu Karşılıklar tebliğine geçici madde eklendi

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’e finansman şirketleri ile ilgili geçici madde eklendi.

A+A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün yürürlüğe giren Tebliği ile Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’e aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanır.

2) Finansman şirketlerine Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23/12/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olarak uygulanır.”