Aksa Enerji'nin cirosu yüzde 36 arttı

Aksa Enerji'nin cirosu yüzde 36 arttı

Aksa Enerji, Amerikan Doları cinsinden olan borç ödeme yükümlülüklerinin tümünün 2018 yılında hedge edildiğini açıkladı

A+A-

Aksa Enerji, Amerikan Doları cinsinden olan borç ödeme yükümlülüklerinin tümünün 2018 yılında hedge edildiğini, kapatılmış olan meblağlar sayesinde, yılbaşından bugüne kadar 76,1 milyon TL kar gerçekleştiğini bildirdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde tüm ülkede elektrik üretimi 2017 yılının aynı dönemine göre %1,6 artarken, tüketim ise %1,7 seviyesinde artış göstermiştir. Türkiye'nin kurulu gücü ise 2017 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre %7,8 artışla 87.718 MW'a çıkmıştır. 

Ülke genelinde doğal gazdan elektrik üretimi, artan doğal gaz fiyatları nedeniyle 9M2017'ye göre %13,3 düşmüş, kömür ve linyitten elektrik üretimi düşük üretim maliyeti sebebiyle oluşan boşluğu doldurarak %18 artmıştır. 

Türkiye kurulu gücünü kaynak bazında değerlendirdiğimizde ise 9M2017'ye oranla en büyük artış kömür ve linyitte (1.797 MW) gerçekleşmiştir. Bunu takiben hidroelektrik kurulu gücünde 1.059 MW, rüzgâr kurulu gücünde 468 MW, akaryakıt kurulu gücünde 19 MW artış  doğal gaz kurulu gücünde ise 638 MW düşüş gerçekleşmiştir. Kurulu 
güçteki göze çarpan en büyük artış ise lisanssız santrallerdedir. 2017 yılı aynı döneminde 3.303 MW kurulu güce sahip olan lisanssız santraller bu yıl 6.795 MW'a yükselmiştir. 

Önceki yılın aynı döneminde piyasada oluşan ağırlıklı spot enerji fiyatı 168 TL iken, 2018 yılının ilk dokuz ayında %28 artarak 215 TL olarak gerçekleşmiştir.

Doğal Gaz Fiyatları: BOTAŞ, yaşanan devalüasyonu fiyatlarına yansıtarak Ağustos ayında doğal gaz tarifesinde %49'luk bir zam gerçekleştirmiştir. TL'nin stabilizasyon kazanmasıyla beraber Ekim ayında herhangi bir zam yapılmamıştır. Ocak-Ekim ayları arasında BOTAŞ tarifesinde yaşanan fiyat artışı %113 olarak gerçekleşmiştir. 

Bununla birlikte, spot piyasa enerji fiyatları ise aynı dönemde %74 artmıştır.
 
Satışlar
 
Şirketimiz 2018 yılı itibarıyla 1.971 MW kurulu güçte olup, 9M2018'de Afrika satışları hariç 9.464 GWsa enerji satışı yapmış ve Afrika satışları hariç ortalama satış fiyatı ise 288 TL olmuştur. Şirketimizin Türkiye satışlarının büyük kısmını ise spot piyasaya yapılan satışlar oluşturmaktadır.
    Afrika santrallerimiz ise gelen talep doğrultusunda çalışmaya devam ederek ilk dokuz aylık dönemde 846 GWsa elektrik satışı gerçekleştirmiştir. 2017 yılı son çeyreğinde 371.980 MWsa'lik satış hacmine ulaşan Afrika santrallerimiz 2018 yılı 1. çeyreğinde 432.862 MWsa, 2. çeyreğinde ise bilhassa Gana'daki yağış mevsimi ile hidroelektrik santrallerin çalışması neticesinde 255.996 MWsa, ve 3. çeyreğinde 156.817 MWsa satış hacmi yakalamıştır. İlk çeyrekte 732 TL olan ortalama satış fiyatı kurlardaki artış ve düşen satış hacmine rağmen satış hacmine bağlı olmaksızın kesilen garanti kapasite faturalarından dolayı üçüncü çeyrekte 1.994 TL'ye yükselmiştir.
   
Ocak-Eylül 2018 dönemi Finansal Tablolarımızda Yapılan Düzeltmeler
 
    8 Kasım 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan 1 Ocak-30 Eylül 2018 konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızdaki dönem amortisman giderine ilişkin yapılan düzeltme, 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi konsolide finansal tablolarına yansıtılmıştır.
    3 aylık (1.Çeyrek) , "sınırlı denetimden geçmiş" 6 aylık (2.Çeyrek) raporlarına ilaveten 9 aylık (3.Çeyrek) finansal 
tablolarımızda yer alan amortisman giderlerinin sehven hatalı hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu hata, Afrika santralleri kapsamında hesaplanan amortisman rakamlarının faaliyete geçtiğinde yaratacağı tutarlara sehven eklenmemesinden kaynaklanmıştır.
    Yapılan düzeltmeler sonucunda, 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi ve 1 Temmuz – 30 Eylül 2018 dönemi net karımız olumlu yönde etkilenmiştir.
    Afrika santrallerimizin aktifine kayıtlı maddi duran varlıkların amortisman giderleri, ilgili santrallerin sözleşme süreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 1 Ocak - 30 Eylül 2018 dönemi itibarıyla net dönem karı, dönem amortismanında yapılan 22.949.746 TL'lik düzeltme sonucunda 125.209.318 TL'ye yükselmiştir. "Sınırlı denetimden 
geçmiş" olan 1 Ocak - 30 Haziran 2018 dönemi itibarıyla, dönem amortismanında yapılan 60.180.708 TL'lik düzeltme sonucunda, net dönem karı 67.968.598 TL'dir. 1 Temmuz – 30 Eylül 2018 arasındaki net dönem karı ise 57.240.720 TL'ye yükselmiştir.
    Kurumsal Yönetim İlkelerinin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hızlı aksiyon alınmış ve 1 Ocak – 30 Eylül 2018 finansalları ve dipnotlarının kamuya açıklanması sağlanmıştır.
 
30.09.2018 Finansal Tabloları (UFRS tablolarına göre)
 
    Şirketimizin 2017 ilk dokuz aylık sonuçları 2018 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığında Afrika santrallerinin olumlu karlılık etkisi daha net görülmektedir. Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %36 artışla 3.487 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı ise 2017 yılı aynı dönemine oranla %228 artışla 756 mn TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra aynı dönem için brüt karlılık artışı 2.3 kat, faaliyet karı ise 2.6 kat artmıştır. 2017 yılı ilk 
dokuz aylık dönemde 119 milyon TL tutarında kar eden Şirketimiz, 2018 yılının aynı döneminde ise 125 milyon TL kar elde etmiştir. 2018 yılı EBITDA marjımız önceki yılın aynı dönemine göre 8.8 puan artışla %21.7 olarak gerçekleşmiştir.
    Şirketimize ve ülkemize döviz bazlı getiri sağlayan Afrika santrallerimizin FAVÖK'e etkileri 2017 yılı birinci çeyreğinde görülmezken, 2. çeyrekte 73 milyon TL, 3. çeyrekte 134 milyon TL ve 4. çeyrekte ise 163 milyon TL olmuştur. 2018 yılı ilk çeyreğinde 168 milyon TL, ikinci çeyreğinde 170 milyon TL olarak gerçekleşen Afrika santrallerimizin FAVÖK'ü 2018 yılı üçüncü çeyreğinde ise 217 milyon TL olarak gerçekleşerek ilk dokuz ayda 556 milyon TL'ye ulaşmıştır. Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri 
ciromuzun %74'ünü oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %74'ü Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz Amerikan Doları cinsinden garantili enerji sattığı için, Afrika ve Kıbrıs santrallerinin satışları Dolar bazlı gerçekleşmektedir. Böylece, 2018 yılı ilk dokuz ayında FAVÖK'ümüzün %86'sı dolar bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar FAVÖK'ümüzün sadece %14'ünü oluşturmuştur. 

Net finansal borç /FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 8.6 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2018 yılı 3. çeyreğinde 4.4 seviyesine gerilemiştir. 
    Döviz oynaklığının finansal giderler üzerindeki etkisini minimize etmek için yeni alınan tüm krediler Türk Lirası'na çevrilmiştir. Böylece 2018 yılı ilk dokuz ayı itibarı ile borçluluğumuzun %56'sı TL, %41'i USD ve %3'ü EUR'den oluşmaktadır.
 
    Afrika
     Afrika'da Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam 386 MW kurulu güç devreye alınmış olup üç santralimiz de tam kapasite ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılı 1. çeyreği itibarıyla bu santrallerin finansallarımız üzerindeki etkileri çok daha net görülmeye başlamıştır.
    Gana: Kurulu güç 280 MW olarak Ağustos 2017'den bu yana ticari faaliyetine devam etmektedir. Kurulu gücü 370 MW'a yükseltecek motorlar 1 Ağustos 2018 itibarıyla hazır hale getirilmiş ve devreye alma süreçlerinin başlatılması adına ilgili kamu kurumları davet edilmiştir. 
    Yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki Dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmuştur. Ancak bu gecikmeler, SBLC (teminat akreditifi) kullanımını göz önünde bulundurmamızı gerektirecek ölçekte değildir. Buna ek olarak, daha önce Barclays ile imzalanan ve an itibarıyla Abu 
Dhabi Commercial Bank ile yaptığımız teminat akreditifi onayını, güncel sözleşmenin bitiş tarihine kadar 3 yıl daha uzatmış bulunmaktayız.
    Gana Hükümeti, sırasıyla %7.62 ve %8.62 faiz oranlarına sahip olan on ve otuz yıllık ülke Eurobond'u ihraç ederek 2 Milyar Dolarlık fon yaratmıştır. Başarıyla gerçekleştirilen ihraçların ardından Hükümet, IMF ile uzun süreli stand-by (destekleme kredisi) anlaşmasını Nisan 2019'da gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu durum 2019'un ikinci 
çeyreği itibarıyla kamu harcamalarını artıracaktır. Anlaşmanın ülkenin enerji talebini de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
    Mali: 40 MW kurulu kapasite ile Eylül 2017'den beri faaliyet göstermektedir. Kapasitenin ve sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik müzakerelere devam edilmektedir. Mali'de gerçekleşen başkanlık seçimi dolayısıyla süreçte gecikme yaşanmış olsa da, senenin son çeyreğinde müzakerelere devam edileceği beklenilmektedir.
    Madagaskar: 66 MW kurulu güç ile Ağustos 2017'den bu yana faaliyet göstermektedir. Anlaşmanın ikinci fazı olan 54 MW'lık kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2020'den önce herhangi bir gelişmenin yaşanacağını öngörmemekteyiz. 
    Ülke genelinde yaşanan siyasi istikrarsızlık ve toplumsal gerilim nedeniyle 7 Kasım 2018 tarihinde başkanlık seçimleri yapılmış olup kesin sonuçların 28 Kasım tarihinde açıklanması beklenmektedir.
    Bunların yanı sıra Madagaskar, varlıklarını aktive etmek için yeni bir strateji belirlemiştir. Bu varlıklar arasından, daha önce kamuya duyurulduğu gibi, 2018'in son çeyreğinde faaliyete geçecek olan ve 24 MW kurulu güce sahip bir enerji santrali için, beş yıllık bir Operasyon & Bakım sözleşmesi imzalanmıştır. Santralin yılın son 
çeyreği içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
 
Türkiye Operasyonları
 
- Spot piyasadaki enerji fiyatlarının artışı, gaz fiyatlarının artışıyla büyük bir korelasyon göstermektedir. Buna göre, spot piyasa enerji fiyatları 2018 yılı 3. çeyrekte ortalama %50 artış ile 280 TL seviyesine yükselmiştir. 
- Yakın zamanda gerçekleşen doğal gaz zammı benzer seviyede gerçekleşen spot piyasa enerji fiyatı artışıyla dengelenmiş olup, gaz yakıtlı enerji santrallerimizin kar marjlarının önceki seviyelere yakın seyretmesi beklenmektedir.
- Spot enerji fiyatındaki artış, Bolu linyit santralimizin karlılığını artıracaktır. Santralin satışlarının yarısı spot piyasaya, diğer yarısı ise EÜAŞ'a yapılmaktadır. Her çeyrekte TÜFE/ÜFE doğrultusunda yukarıya doğru revize edilen EÜAŞ fiyatı, ikinci çeyrekte 226 TL'den üçüncü çeyrekte 260 TL'ye revize edilmiştir. Spot elektrik fiyatlarının EÜAŞ fiyatlarının dahi üstüne çıktığına dikkat edilmelidir. Ek olarak, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santrali'mizin ve Bolu Göynük Linyit Santrali'mizin kapasite ücretleri, yeni fiyat aralıkları çerçevesinde düzenlenmektedir.
- EPDK'ya yapılan lisans tadil başvurusu ile Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin kurulu gücü 1.150 MW'tan 900 MW'a ve dolayısıyla santralin üretim kapasitesi 9 milyar KWsa'ten 7 milyar KWsa'e düşürülmüştür. Lisansı iptal edilen üretim bloğunun 2018 yılında fiili üretime katkısı olmadığı için, iptal edilmiş bölümün santralin 2018 yılı üretimine veya faaliyet gelirlerine etkisi bulunmamaktadır.
- Amerikan Doları cinsinden olan borç ödeme yükümlülüklerimizin tümü 2018 yılında hedge edilmiş olup, kapatılmış olan meblağlar sayesinde, yılbaşından bugüne kadar 76.1 milyon TL kar gerçekleşmiştir." 

Etiketler : , ,

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.