Aralıkta, "kurulan şirket" sayısı azaldı

Aralıkta, "kurulan şirket" sayısı azaldı

2020 yılı Aralık ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %2,21 azalış oldu.

A+A-

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), "Kurulan ve Kapanan Şirket" istatistiklerini açıkladı. Rapora göre 2020 yılı Aralık ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %2,21 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %2,21 kurulan kooperatif sayısı %26,55 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,87 oranında artmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %221,46 kapanan kooperatif sayısı %533,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %242,87 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %8,00 artış oldu.
2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı %8,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,32 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %19,42 oranında azalmıştır.

2020 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %43,57 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %141,28 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %78,65 azalış olmuştur.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,47 oranında arttı.

2020 yılında 2019 yılına göre kurulan şirket sayısında 20,47 kurulan kooperatif sayısında %27,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,89 oranında artış gözlenmiştir.

2020 yılında 2019 yılına göre kapanan şirket sayısında %16,44 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,74 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %31,65 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 yılı Aralık ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 yılı Aralık ayında kurulan toplam 8.560 şirket ve kooperatifin %82,97’si limited şirket, %16,06’sı anonim şirket, %0,97’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %42,11’i İstanbul, %10,07’si Ankara, %5,02’si İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %25,44 oranında artmıştır.

2020 yılında toplam 102.794 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 87.258 limited şirket, toplam sermayenin %68,80’nini, 14.046 anonim şirket ise %31,19’unu oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %25,44 oranında artmıştır.

2020 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 3.301’i ticaret, 1.442’i imalat ve 861’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.417 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

2020 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 3.301’i ticaret, 1.442’si imalat ve 861’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 2020 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.417’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714’ü inşaat, 403’ü imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 999’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443’ü imalat, 377’si inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1865’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 764’ü inşaat, 457’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

2020 Aralık ayında kurulan 83 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

2020 Aralık ayında kurulan 83 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifi, 24’ü İşletme Kooperatifi 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2020 yılı Aralık ayında 872 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

2020 yılı Aralık ayında kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 376’sı Türkiye, 77’si İran, 29’u Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 117’si anonim, 755’i limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 1.369’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 539’u Gayrimenkul acenteleri ve 468’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78,60’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
 "