Ataç, ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

Ataç, ortaklık görüşmelerini sonlandırdı

Ataç İnşaat'ın TELOS Investment'e devrine ilişkin ortaklık görüşmeleri sonlandırıldı

A+A-

Ataç İnşaat Ve Sanayi A.Ş’nin TELOS Investment S.A’ya devrine ilişkin ortaklık görüşmeleri sonlandırıldı ve hisse devir sözleşmesifeshi hakkında mutabakat görüşmelerine başlandı. Ataç İnşaat'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ataç Yönetim Kurulu’na, TELOS İnvestments S .A tarafından, şirketimiz ortakları ile yürütülen görüşmelerin sonlandırılarak, Hisse Devir Sözleşmesinin fesh edildiği bildirilmiş olup, işbu feshin nedenlerine İlişkin olarak iş bu bilgilendirmenin yapılması Yönetim Kurulunca uygun bulunmuştur.

5 Şubat 2014 Tarihinde kamuya açıklandığı üzere, TELOS investments S.A, ile ATAÇ İnşaat ve Sanayi A.Ş (“Şirket”) A ve B grubu hissedarları arasında 4 Şubat 2014 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse Devir Sözleşmesinin imza tarihinden bu yana Şirket’ in durmuş olan faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve mevcut borçlarının yapılandırılması adına yoğun faaliyette bulunulmuş ve bu faaliyetlere ilişkin olarak 7 Temmuz 2014 tarihli Özel Durum Açıklaması İle yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

Ancak 7 Temmuz 2014 tarihli açıklamayı takiben yaşanan bir takım gelişmeler ve Hisse Devir Sözleşmesî’nde belirlenen önşartların sağlanmasının mümkün olmayacağının anlaşılması nedeniyle, ortaklık görüşmelerinin sonlandırılarak Hisse Devir Sözleşmesi’nin karşılıklı mutabakat ile feshedilmesine karar verilmiştir.

Ortaktık görüşmelerinin sonlandırılması kararının alınmasına İlişkin nedenlerin başında, Hisse Devir Sözleşmesi ile belirlenen ön şartlardan birisi olan, finansal borçların yeninden yapılandırılması hususunun, Hisse Devir Sözleşmesini imzalayan hissedarların olumsuz tutumları nedeni ile gerçekleştirilmesinin artık mümkün olmaması gelmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin yoğun uğraşları neticesinde. Şirket’in en büyük iki alacaklısı konumunda olan Yapı Kredi Bankası ve Şekerbank ile borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ancak İş bu anlaşmaların imzalanması aşamasında Hissedarların bir takım talepleri ve ortaya çıkan usulsüzlükler nedeni ile borç yapılandırma sözleşmeleri imzalanamamıştır.

Yapı Kredi Bankası ile iki farklı plan üzerinde görüşülmüştür. Anteks firmasının yeniden faaliyete geçirilmesini de içeren birinci tur görüşmelerde, Shamrock ve Cİlander firmaları ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde, Anteks firmasının mevcut borçlarının yeni kurulacak ve %50 ortakliğİn bulunacağı yeni bir şirkete aktarılması, bu firma üzerinden tekstil faaliyetlerine yeniden başlanılması ve Şirket' in en değerli varlıklarından olan Altın ova arazisinin zamanla tüm ipoteklerden arındırılmış şekilde Şirket’e aktarılması yönünde anlaşma sağlanmış ve Yapı Kredi Bankası tarafından bu plan da kabul edilmiştir. Ancak Şirket ortaklarından Hal İl Ataman tarafından Anteks firması için belirlenen değerlemeler düşük olduğu gerekçesiyle, iş bu anlaşmaya karşı çıkılmış ve kendisine daha iyi şartlarda ortaklık yapılabilmesi adına görüşmeler yapması için yetki verilmesi talep edilmiştir. İş bıı yetkilendirme süresince herhangi bir gelişme yaşanmamış ve bu arada hem Yapı Kredi Bankası İle olan anlaşma hem de Shamrock ve Cİlander firmaları üe olan anlaşmalar gerçekleştirilememiştir.

Yapı Kredi Bankası ile yeniden müzakereler sonucunda, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bütün borçlarının 18 ay geri ödemesiz toplam 8 yıl vade ile yapılandırılması konusunda mutabık kalınmışsa da bu defa kredilerde şahsi kefaleti bulunan Halil Ataman5ın şahsi kefaletinin ciddi oranda düşürülmesine rağmen muvafakat etmemesi nedeniyle yapılandırma sözleşmesi imzalananamıştır.

Şekerbank İle yapılan müzakereler neticesinde, Şekerbank’ın başlattığı icra takiplere istinaden, üzerinde İpotek bulunan Şirket hissedarlarına ait bir kısım taşınmazların, 3 yıl süreli vefa hakkı ile banka tarafından Şirket borçlarına mahsuben satın alınması, vefa hakkı süresi boyunca elde edilecek kira gelirlerinin %50'sinin malsahibi ortaklara bırakılması ve satışlar sonrası kalan borç tutarının 18 ay geri ödemesiz toplam 60 ay vadeli olarak taksitlendirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ancak öncelikle mal sahibi ortakların bir kısmının kira gelirlerinin tamamım talep etmesi nedeniyle ve sonrasında Sevinç Ataman tarafından kredi kullanım süresince ipotek tesisine esas teşkil eden belgeler üzerindeki imzaların kendisine ait olmadığı gerekçeleri ile karşı çıkılmış ve neticesinde yapılandırma sözleşmesi imzalanamamıştır.
Sayın Sevinç Ataman tarafından ileri sürülen iddialar yargıya taşınmış ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımın 2014/4524 sayılı soruşturma dosyası ile resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmak sııçu isnadıyla soruşturma başlatılmış ve yapılan Bilirkişi incelemesi neticesinde, Şekerbank kredisinin teminatı olarak, şahsî malvarlıkları üzerine İpotek tesis edilmesi için kullanılan 01.02.2013 ve 25.03.2013 tarihli vekaletnamelerdeki imzaların Sevinç Ataman ve Fatma Kızılırmak’ııı elinden çıkmadığı, imzaları model alınmak suretiyle sahte olarak atıldığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı'nca bahsi geçen soruşturmaya devam olunmakla, Sevinç Ataman tarafından Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/13) E. sayılı dosyası ile İpoteğin Fekki5ne İlişkin dava açılmış olup, iş bu davada 17/07/20]4 tarihinde verilen ara karar ile Şekerbank tarafından başlatılan icra takibinin Sevinç Ataman yönünden tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.

Tüm bu olumsuzluklar yanında, Hisse Devir Sözleşmesinin imza tarihinden bu yana, Şirket hisseleri konusunda Telos Invesment S A lehine herhangi bir tasarrufta bulunulmamış ve Şirket hisselerinin mülkiyeti tüm bu süre boyunca, şirket hissedarlarında kalmıştır. Dolayısıyla ortaklık görüşmeleri sonlandırılması nedeniyle, hisselerin geriye devrine İlişkin ilişkin bir işlemin gerçekleşmeyecektir. Hisse Devir S özleşmesi5 nde imzası bulunan Sayın I-Iü sevin Çalık 21.06.2014 tarihinde vefat etmiştir. Hüseyin Çahk’ın, bizi eri de derinden üzen vefatı sonrası mirasçıları tarafından Tereke Tespitine ilişkin Antalya I. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/62 sayılı dosyası ile dava açılmış olup. İş bu dava sonuna kadar müteveffa Hüseyin Çalık'ın Şirkette bulunan hisseleri İle İlgili tasarrufta bulunması mümkün değildir.
Şirketin geçtiğimiz dönemde faaliyetlerinin devamı için tüm çaba gösterilmiş ve özellikle Erzurum Sakalıkesik Ovası sulama işleri başlatılmıştır. Ne var ki, bu proje ile ilgili olarak da 2012 yılında yapılan bîr kısım hakedişler karşılığı işlerin yapılmadığı yolunda bir teftiş kurulu raporu olduğu ve bu duruma ilişkin olarak da Erzurum Cumhuriyet Savcılığının 2013/14399 sayılı dosyası ile savcılık soruşturması bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Hisse Devir SÖzleşinesimde belirlenen ön şartların tamamlanmasının mevcut hissedarların tutumu, imza sahteciliği gibi çok ciddi İddialar ve yukarıda açıklanan bîr kısım başka sebeplerle çıkmaza girdiği ve son açılan tereke tespit davası sonucu hisse devirlerinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda oluşan belirsizlik nedeni İle ortaklık görüşmelerine son verilmesine karar
verilmiştir.

Şu an itibariyle Telos Invesment SA ile şirketimiz hissedarlarından Halil Ataman ve İnci Ataman arasında fesih mutabakatı görüşmeleri devam etmekte olup, bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.