Borsanın devi TOFAŞ ortaklarına kar payı dağıtacak mı, karar açılandı

Borsanın devi TOFAŞ ortaklarına kar payı dağıtacak mı, karar açılandı

TOFAŞ, kar payı dağıtımına 4 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.

A+A-

TOFAŞ, kar payı dağıtımına ilişkin açıklama yaptı. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 TL'dir

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

KCHOL, AGHOL, PETKM ve ASELS için hedef fiyat ve tavsiye açıklandı

KCHOL, AGHOL, PETKM ve ASELS için hedef fiyat ve tavsiye açıklandı

Alnus Yatırım, bilançolarını açıklayan 4 hisse senedi için hedef fiyat ve tavsiyesini revize etti

Dört aracı kurumdan dört hisse önerisi

Dört aracı kurumdan dört hisse önerisi

Dört aracı kurum LOGO, PETKM, ASELS ve EREGL hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı

Banka hisselerinde hedef fiyat ve tavsiyeler değişti, işte ayrıntılar

Banka hisselerinde hedef fiyat ve tavsiyeler değişti, işte ayrıntılar

Gedik Yatırım, 5 banka için hedef fiyatlarını paylaştı, tavsiyelerini açıkladı.

İlgili Haberler