Fenerbahçe "borca batık" durumuna girdi

Fenerbahçe "borca batık" durumuna girdi

Fenerbahçe son bilançosunda açıkladığı 123 miyon 619 bin 340 TL zarar nedeniyle yasal olarak "borca batık" durumuna düştü.

A+A-

Fenerbahçe son bilançosunda açıkladığı 123 miyon 619 bin 340 TL zarar nedeniyle yasal olarak "borca batık" durumuna düştü. Bu nedenle şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ikinci bir açıklama gönderdi

Fenerbahçe, kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını aştığı (borç ödeme yeteneği) ve son bilançosunda açıkladığı zarar nedeniyle özkaynakları negatife döndüğü için Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 376 kapsamına girdi. Söz konusu madde "borca batıklık" olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki şirketlerin bazı mali önlemleri alması gerekiyor.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği mali tablolarındaki rekor zarar nedeniyle TTK madde 376 kapsamına giren Fenerbahçe KAP'a gönderdiği ikinci açıklamada, söz konusu durum nedeniyle aktiflerin muhtemel satış fiyatlarının Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik'e yeniden değerlendirildiğini ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle yeniden değerlemeyi gerektirecek önemli bir değişikliğin olmadığı tespit edildiğini bildirdi.

Fenerbahçe tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na geçilen konuile ilgili açıklama şu şekilde :
"Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 28.02.2014 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. Esas alınan aktifler, TTK'nın 376'ncı Maddesi ve SPK'nın II-14.1 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca 31.05.2014 finansal raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilmiş ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle yeniden değerlemeyi gerektirecek önemli bir değişikliğin olmadığı tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı kararı gereğince 08.05.2014 tarihinde açıklanan TTK 376 Bilançosuna ilişkin değerleme raporunun gözden geçirilmesi sonucu oluşan fona göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:

Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı : (240.531.966)
Gözden Geçirme Sonucu Oluşan Fon: 1.293.772.193
TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar : 1.053.240.227"

Denetçiler de uyardı

Fenerbahçe'nin mali tablolarının denetimini yapan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bugün açıklanan mali tablolardaki denetçi raporunda bundan bahsetmiş ve "durum işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir" demişti. Başdenetçi Kaan Birdal'ın imzasını taşıyan değerlendirme şu şekilde:

" Görüşümüzü değiştirmemekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekmek isteriz:
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu denetim şirketi 31 Ekim 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda bu finansal tablolar üzerinde "ana ortaktan olan alacaklar" ve "Şirket yöneticileri ile ilgili devam eden soruşturmanın Şirket faaliyetleri üzerindeki olası etkisi" ile ilgili konularda şartlı görüş beyan etmiştir.

İlişikteki konsolide finansal tablolarda yer aldığı ve ayrıca finansal tablo dipnotu 2.5'te belirtildiği üzere, Grup, 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle sona eren yılda 123.619.340 TL (31 Mayıs 2013: 2.063.467 TL kar) zarar etmiş, kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 218.954.826 TL (31 Mayıs 2013: 124.578.812 TL) aşmış ve özkaynakları da 240.531.966 TL negatife dönmüştür. Bu durum işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 376. maddesine göre de borca batıklık olarak değerlendirildiğinden, Grup yönetiminin TTK'nın 376. maddesinde belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir. Grup yönetiminin mevcut duruma ilişkin açıklamalarına mali tablo dipnotu 2.5'te yer verilmektedir. "
 

TTK Madde 376 nedir?

3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu

a) Çağrı ve bildirim yükümü

Madde 376 – (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

 (3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur. 

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.