Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

TCMB Finansal Hizmetler Güven Endeksi Nisan ayında, bir önceki aya göre artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşti

A+A-

TCMB Finansal Hizmetler Güven Endeksi Nisan ayında, bir önceki aya göre artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) Anketi Nisan ayı sonuçları açıklandı.

2022 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun
yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2022 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 13,4 puan artarak 178,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi
azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu ve son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendiği, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlenmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme göre bir miktar
güçlendiği görülmektedir.

2022 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” , "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 13,0, 19,3 ve 21,0 puanlık artış olduğu gözlenmektedir

İlgili Haberler