Gedik Yatırım tavsiyesini açıkladı, işte KOZAL hisselerinin kazandırma potansiyeli

Gedik Yatırım tavsiyesini açıkladı, işte KOZAL hisselerinin kazandırma potansiyeli

Koza Altın İşletmelerinin dün açıklanan mali tablolarını inceleyen aracı kurum şirketin hisseleri için yatırım tavsiyesini açıkladı. 

A+A-

Gedik Yatırım tarafından yayınlanan raporda, Koza Altın'ın dün açıklanan birinci çeyrek mali tabloları incelenerek şirketin hisseleri için "Endekse Paralel Getiri"  tavsiyesi verildi. 
Kurumun 25,5 TL hedef fiyat ile verdiği yatırım tavsiyesi, yüzde 15,91 oranında getiri potansiyeli taşıyor. 

Koza Altın İşletmelerinin dün açıklanan mali tablolarını inceleyen aracı kurum şirketin hisseleri için yatırım tavsiyesini açıkladı. Gedik Yatırım tarafından yayınlanan raporda, Koza Altın'ın dün açıklanan birinci çeyrek mali tabloları incelenerek şirketin hisseleri için "Endekse Paralel Getiri"  tavsiyesi verildi. 
Kurumun 25,5 TL hedef fiyat ile verdiği yatırım tavsiyesi, yüzde 15,91 oranında getiri potansiyeli taşıyor. 

Gedik Yatırım'ın yayınladığı rapor şöyle oldu: 

1Ç24 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/03 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 

2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları reel olarak %3,37 artışla 2.929 milyon
TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk üç ayında 31 milyon TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı açıklayan şirket, 2024 yılının ilk
üç ayında 790 milyon TL FAVÖK açıklamıştır.

2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre net zararı reel olarak %49,65 düşüşle 183 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

 

Sonuç:
Şirket, 1Ç24’te 2.929 mn TL satış geliri (yıllık: +%3), 790 mn TL FAVÖK (1Ç23: -31 mn TL) ve 183 mn TL net
zarar (1Ç23: -363 mn TL) açıklamıştır. 1Ç24’te operasyonel tarafında satış hacmi beklentimize kıyasla zayıf
kalırken; nakit maliyetlerdeki iyileşme ve operasyonel giderler üzerinde artan kontrol ise kârlılığı
desteklemiştir. 

Bağışlardaki azalış ise net karı desteklemiş olup, şu aşamada şirketin 2024 beklentileriyle
paraleldir. Öte yandan şirketin nakit pozisyonu ve bilanço yapısı, oldukça yüksek net parasal zarara neden
olmuş ve karlılık üzerinde baskı yaratmaya devam etmiştir. Son olaraksa, ertelenmiş vergi gideri de karlılığı
olumsuz etkilemiştir. 

1Ç24’te satış hacmi yıllık %3 azalışla 44 bin onsa gerilemiştir (1Ç23: ~46 bin, 2023: ~142 bin, 2022: ~194 bin). 
Ortalama satış fiyatı yıllık %9 yükselişle 2.053 dolar civarında gerçekleşmiştir (2023: 1.926 dolar). 1Ç24’te 
nakit maliyeti yıllık %23 azalışla 1.557 dolar olmuştur (1Ç24: 2,014 dolar, 2023: 1,651 dolar). Böylelikle brüt 
kar marjı %32,5 ile iyileşme göstermiştir. 1Ç24’te şirketin operasyonel gider yönetimi daha olumlu olup, operasyonel 
giderler/satışlar oranı %17,8 (1Ç23: %21,8) olmuştur. 1Ç24’te şirket 121 milyon TL net diğer gider yazmıştır (1Ç23: 555 mn TL). 

Şirketin beklentileriyle paralel olarak bağışlar 35 milyon TL’ye gerilemiştir (2024 üst limit: 50 mn TL; 2023: 819 mn TL). 
Yatırım faaliyetlerinden gelirler yıllık %53 düşüşle 1,2 milyar TL olmuştur. Şirket 1,1 milyar TL net parasal kayıp ve 
0,3 milyar TL ertelenmiş vergi gideri açıklamış, net karı baskılamıştır. 

Özetle, operasyonel görünümdeki iyileşmeye ve yapılan bağışlardaki önemli düşüşe rağmen; yatırım faaliyetlerinden elde edilen zayıf gelir ve parasal kayıp kalemleri ise karlılığı olumsuz etkilemiştir. Şirketin net nakdi yıllık %5 yükselmiştir. Şirketin rezerv rakamlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri sınırlı olumlu buluyor ve yakın vadede katalizör olarak değerlendiriyoruz. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisinin ise finansallardaki iyileşmeye karşın tarihsel verilere kıyasla güçsüzlüğün devam etmesi sebebiyle sınırlı negatif olarak olmasını bekliyoruz.
 

 

İlgili Haberler