İktisadi Yönelim Anketi nisan ayı sonuçları açıklandı

İktisadi Yönelim Anketi nisan ayı sonuçları açıklandı

Üretim Hacmi, İç Piyasa Sipariş Miktarı ve İhracat Sipariş Miktarında Artış Bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi

A+A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren özel firmalarla gerçekleştirdiği 'İktisadi Yönelim Anketi' sonuçlarına göre; Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir
önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış
yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü
beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler
lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise
zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 10,1
puan artarak yüzde 64,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2022 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 47,7‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını
belirtirken, yüzde 15,4‘ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla
hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin
olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.
Avrupa Birliği içindeki piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin zayıfladığı, Avrupa Birliği
dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönündeki seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü
görülmektedir.

çinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin
oranı yüzde 7,0 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,6‘ya
yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,4‘e gerilemiştir.

İlgili Haberler