Kar payları taksitlendirilebilecek

Kar payları taksitlendirilebilecek

SPK'nın iki tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kar payları taksitlendirilebilecek. Pay alma teklifleri de yeniden düzenlendi

A+A-

SPK'nın iki telbiği Resmi gAzete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ ile kar payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle ödenebileceği hüküm altına alınarak, bu ödemede uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

SPK'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Tebliğ, 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ kapsamında, ortaklıkların karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtacakları düzenlenerek, kar dağıtım politikasında bulunması gereken asgari hususlar belirlendi.

Ortaklıklarda kar payının, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacağı düzenlendi.

 Kar payı taksitlendirilebilecek

 Tebliğ ile kar payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle ödenebileceği hüküm altına alınarak, bu kapsamda kar payının taksitle ödenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasının şart olduğu, yapılacak bağışın sınırının ortaklık genel kurulunca belirleneceği ve Kurulun bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkili olduğu hükme bağlandı. Tebliğ ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından ara dönem finansal tablolara göre oluşan kar üzerinden dağıtılacak kar payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin yeni esaslar belirlendi. 

Ayrıca, ortaklıklar tarafından net dağıtılabilir dönem karının en az yüzde 25'i oranında nakit kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma ilişkin genel kurul kararının alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, Kurul kayıt ücretlerinde yüzde 25 oranında indirim uygulanması düzenlendi.

Pay Alım Teklifi Tebliği

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer tebliğde ise, yönetim kontrolü değişikliğine bağlı zorunlu veya gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

SPK'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, söz konusu Tebliğ ile yönetim kontrolü değişikliğine bağlı zorunlu veya gönüllü pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tebliğ ile pay alım tekliflerinde yapılacak ödemelerin Türk Lirası (TL) cinsinden nakit veya tamamen ya da kısmen menkul kıymet olarak gerçekleştirilmesi imkanı bulunurken nakit ödemenin esas olduğu ve tamamen ya da kısmen menkul kıymet olarak yapılacak ödemenin pay sahibinin yazılı onayına bağlı olduğu hükme bağlandı.

Pay alım teklifi bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması ya da bilgi formu düzenlenmeksizin pay alım teklifinde bulunulması durumlarında, Kurul'un pay alım teklifini durdurabileceği veya yasaklayabileceği hüküm altına alındı.

Tebliğ'de, yönetim kontrolü tanımı Kanuna uygun olarak ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının yüzde 50'den fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması şeklinde tanımlandı.

 İki ay içerisinde fiili pay alım teklifi sürecine başlanacak

Pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren iki ay içerisinde fiili pay alım teklifi sürecine başlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Tebliğ'de belirtilen sürelerde fiili pay alım teklifi işleminin tamamlanmaması halinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere Kanun gereğince pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alındı. Pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin Tebliğ'de yer alan sürelere uyulmaması halinde; pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket eden kişilerin sahip olduğu oy haklarının, söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka bir işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden donacağına ilişkin hüküm eklendi.

Tebliğ ile yapılan zorunlu pay alım tekliflerinde ortaklara önerilecek fiyatın hesaplanmasına ilişkin esaslar yürürlükten kaldırılırken hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, borsada işlem gören payların doğrudan iktisap edilmesi suretiyle yönetim kontrolünün elde edildiği hallerde, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının da fiyat belirlenmesinde dikkate alınacağı hükmü eklendi.

Gönüllü pay alım teklifinin satın alma süresinde üçüncü bir tarafça yeni bir teklif yapılabileceği aktarılan tebliğde, ilk teklifin kabul süresinin rekabetçi teklifin kabul süresinden önce sona ermesi durumunda, ilk teklifin kabul süresinin talep üzerine rekabetçi teklifin satın alma süresinin sona erdiği tarihe kadar uzatılabileceği de hükme bağlandı.

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.