Mart'ta dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

Mart'ta dış ticaret açığı 5,4 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış  ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış  ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,76 azalarak 32  milyar 247 milyon dolar oldu.

A+A-

Genel Ticaret Sistemine göre Mart ayında bir önceki yılın aynı  ayına kıyasla % 17,81 oranında azalan ihracat 13 milyar 426 milyon  dolar, ithalat ise % 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış  ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış  ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,76 azalarak 32  milyar 247 milyon dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılının Ocak-Mart döneminde ihracatımız %3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur.

Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok  büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle başta komşu  ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB  ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda  görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş,  yılın ilk 2 ayında % 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3  aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme  göre % 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine  yükseldiği görülmektedir.   

Mart ayında ithalatımız ise % 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon  dolar olmuştur.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ MART AYINDA YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR OLDU
 

Mart ayında dış ticaret açığımız 5 milyar 395 milyon dolar olarak  gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına  göre % 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı  ise %71,3  Ocak-Mart döneminde ise % 76,9 olarak gerçekleşmiştir.  Öte  yandan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın hariç tutulduğunda  ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 78,2’ye yükselmektedir.

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Mart ayında %31,19  azalışla 1 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında  en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve  makineler” (1 milyar 377 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve  cihazlar” (705 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA
 

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin almıştır. Mart ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına  ulaşmayı başarmıştır.  Mart ayında ABD’ye ihracatımız bir önceki yılın  aynı ayına göre %11,97  Rusya Federasyonu’na %6,02 ve Hollanda’ya ise
%5,79 oranında artış göstermiştir.

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Mart ayı  itibarıyla toplam ihracatımızın % 22,1’ini oluştururken, en fazla  ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 25,7 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı  dönemine göre değer bazında Mart ayında ihracatında en fazla düşüş  gösteren ilk 5 ülke Irak, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmuştur.

Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Mart ayında %29,50 iken, 2020 yılı Mart ayında 4,8 puan düşerek %24,68’e  gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatımızda  görülen azalış, Mart ayında ihracatımızda değer bazında görülen 2  milyar 910 milyon dolarlık toplam düşüşün % 51,76’sına tekabül  etmektedir.

Benzer şekilde Mart ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış  olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,26 azalışla 6  milyar 205 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz  ihracat toplam ihracatımızın %46,2’sini oluşturmuştur.

2020 yılı Mart ayında görülen Venezuela’ya %136,1’lik, Pakistan’a %35,1’lik, Türkmenistan’a %31,5’lik ve ABD’ye  %12,0’lik ihracat  artışları ise dikkat çekmiştir. 

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

GTS’ye göre 2020 yılı Mart ayında gerçekleştirilen ihracatın  taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (8 milyar 620 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (3 milyar 702 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (929 milyon  dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat  “Deniz Yolu” (11 milyar 44 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma  şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 500 milyon dolar) ve  “Hava Yolu” (3 milyar 50 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2020 yılı Mart ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine  bakıldığında  en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (8 milyar 387 milyon  dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 759  milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 601 milyon dolar)  takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında  en çok  ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (10 milyar 488 milyon dolar) ile  yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (4 milyar 518 milyon dolar)  ve “Bedelsiz” (1 milyar 219 milyon dolar) izlemiştir.

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin  yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz  “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz  konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet  güçlerini artırmayı başaran 496 firma, 2020 yılı Mart ayında toplam  ihracatımızın %28,24’ünü, toplam ithalatımızın ise %35,89’unu  oluşturmuştur. 

Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından  faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 10  milyar 548 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (3 milyar 792 milyon  dolar ihracat, 6 milyar 756 milyon dolar ithalat).

DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para  birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Mart  ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke  sayısı 177 olurken aynı dönemde 108 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2020 yılının Mart ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış  ticaretin toplamı 11 milyar 940 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup,  bunun 4 milyar 617 milyon TL’lik kısmı ihracat, 7 milyar 323 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Mart ayı  itibariyle bir önceki aya göre 6 bin 988 artışla 1 milyon 936 bin 700’e yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 44,5’ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki  istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için  geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne  kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,46 yükseliş  kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 308 bin olarak  gerçekleşmiştir. 

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %17,70

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Mart ayında 14 milyar 830 milyon TL olmuştur. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde  ülkemiz vergi gelirleri toplamı 139 milyar 145 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri  içerisindeki payı ise %17,70 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında
Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 39 milyar 459  milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA GİRMESİYLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN
TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Mart ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr  sayısı işyeri sayısı 1 milyon 981 bin 817 olmuştur. 2020 yılının  başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda yaklaşık 42 binlik artış  kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha  güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Mart ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 301 bin 1’e yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda yaklaşık 10 bin  artmıştır.  "

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.