Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Yeni Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe girdi. Yurtdışındaki paraların Türkiye’ye getirilmesi halinde kaynak sorulmayacak ve vergi teşvikleri sağlanacak.

A+A-

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan artık sıcak para girişi istemediklerini söylese de ülkenin sıcak para bağımlılığı “Varlık Barışı” uygulamalarını olağan hale getirdi.

Birgün'ün haberine göre ülkeye kara para girişini meşrulaştıran ve AKP döneminde 7 kez yürürlüğe konulan Varlık Barışı uygulamasının sonuncusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yeni Varlık Barışı düzenlemesinin ayrıntıları aktarıldı.

Buna göre yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yurtdışındaki paralarını Türkiye’ye getirmesi halinde paranın kaynağı sorulmayacak, vergi teşvikleri sağlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda TBMM’de yasalaşan Varlık Barışı düzenlemesi ile yurtdışı ve yurtiçi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirilmişti. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi.

Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurtdışı ve yurtiçi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

Tebliğe göre bankalar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bu varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim-31 Aralık tarihi arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergiyi peşin olarak tahsil edecek. Ayrıca bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine ödenecek.

Buna göre, 2022 Ağustos ayında 5 milyon TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan gerçek bir kişinin, aynı ay içerisinde bildirdiği tutarı 2,5 milyon TL’ye düşürmek ya da 7,5 milyon TL’ye çıkarmak istemesi halinde ilk bildirimine ilişkin düzeltme bildirimi vermesi gerekecek.

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak. 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacak.

Yurtdışında bulunan ve madde kapsamında bildirime konu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği veya yurtdışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların değeri üzerinden madde kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde 0 olarak dikkate alınacak.

İlgili Haberler