Zarardan kurtulamayan Hürriyet Gazetecilik temettü kararını açıkladı

Zarardan kurtulamayan Hürriyet Gazetecilik temettü kararını açıkladı

Hürriyet Gazetecilik HRGZT 2023 dönemi için kar payı dağıtacak mı

A+A-

Doğan Holding tarafından satıldıktan sonra zarar açıklamaktan kurtulamayan Hürriyet Gazetecilik HRGZT 2023 dönemi için de kar payı dağıtmayacağını açıkladı. Şirket son 4 yılın 2022 hariç 3 yılında zarar açıklamıştı

KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz'un 17.05.2024 tarih ve 2024/16 numaralı kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait ve KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Rehberi'ne" uygun şekilde hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında (828.517.850) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu dikkate alındığında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Şirketimiz pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmamış mali kayıtlarımızda ise 349.149.264,64 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" hesaplanmış olup, ilgili tutarın (478.572.908,58) Türk Lirası tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi uygun görülmüştür. Muhtelif gayrimenkul satışları ( Muğla Milas, Aydın Didim, İstanbul Esenyurt ) neticesinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-e hükmü kapsamında istisna tutulan 320.773.133,24 Türk Lirası kısmın pasifte "özel bir fon hesabı"'na alınmasına, ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun madde 5/1-e hükmü uyarınca, bahse konu iştirak hisse satışından 240.438.817,06 Türk Lirası ve 1.382.051.938,01 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.622.490.755,07 Türk Lirası tutar ile 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge teşviği kapsamında 155.245 Türk Lirası ve 892.355 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.047.600 Türk Lirası tutar, işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup, bu tutarların "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

İlgili Haberler