Dünya Varlık Yönetimi'nden halka arz kararı

Dünya Varlık Yönetimi'nden halka arz kararı

Dünya Varlık Yönetimi, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine karar verdi.

A+A-

Dünya Varlık Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Halka arz, Şirketimizin 925.000.040 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 185.000.008 Türk Lirası'ndan, toplam 32.600.000 Türk Lirası kadar artırılarak 217.600.008 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirketimiz pay sahiplerinden Vector Holding's S.a.r.l.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 32.600.000 Türk Lirası nominal değerli, 32.600.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam 65.200.000 Türk Lirası nominal değerli, 65.200.000 adet payların ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Vector Holding's S.a.r.l.'a ait toplam 13.040.000 Türk Lirası nominal değerli 13.040.000 adet ek payların halka arzına ilişkin taslak izahnamenin onaylanması talebiyle 12.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.  

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız.  

Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Taslak İzahname, Şirketimizin www.dunyavarlik.com adresli internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve halka arzda satışa aracılık edecek aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adresli internet sitelerinde de ayrıca yayımlanmıştır. 

Halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İlgili Haberler