Finansbank'ın halka arzı Nisan'da

Finansbank'ın halka arzı Nisan'da

Finansbank, yeniden halka arzının Nisan 2015'te başlayacağını açıkladı.

A+A-

Finansbank, yeniden halka arzının Nisan 2015'te başlayacağını açıkladı. KAP'a gönderilen konu ile ilgili açıklamada, bankanın, Türk bankacılık sektöründeki hedefleri de açıkladı. KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

"Bankamız hisselerinin bir kısmının halka arzı, Bankamızın 22.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Bankamızın ana hissedarı National Bank of Greece (NBG)'in Bankamıza bildirdiği 11 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve sırasıyla 22.10.2014 ve 12.11.2014 tarihli açıklamalarımız ile de kamuya açıklanan hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, halka arzın, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin temin edilmesini ve halka arz fiyatının Hellenic Financial Stability Fund tarafından uygun görülmesini takiben ve piyasa koşullarına bağlı olarak 2015 yılının Nisan ayı başında tamamlanması planlanmaktadır.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü (European Commission Directorate General for Competition) tarafından onaylanan bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması planı kapsamında, NBG, Bankamız sermayesinde sahip olduğu pay oranını, 2015 yılı sonuna kadar, %60'ı geçmeyecek bir orana getirmekle yükümlü tutulmuş olup, gerçekleştirilecek halka arz sonrasında (halka arz edilen payların ve ek pay satışı hakkına konu payların tamamının satılması ve de fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında herhangi bir pay alımı yapılmaması kaydıyla) NBG'nin Bankamız sermayesinde sahip olduğu pay oranı %73 olacaktır. NBG'nin Bankamız sermayesinde sahip olduğu pay oranını %60'ın altına düşürme gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Ek olarak, bazı mutat istisnalar hariç olmak üzere ve halka arza aracılık eden kurumların onayı alınmaksızın, halka arzın tamamlandığı tarihten itibaren 180 günlük süre boyunca Bankamız yeni pay ihraç etmeme ve NBG de Bankamız sermayesinde sahip olduğu mevcut paylarını satmama taahhüdü altına girmiştir.

Bu kapsamda işbu açıklama, Bankamız hisselerinin bir kısmının ilgide belirtilen açıklamalarımız kapsamında halka arzına ilişkin olarak devam eden süreçte, yatırımcılara çeşitli mecralarda yapılacak açıklamaların azami düzeyde yatırımcıya eş zamanlı olarak ulaşmasını teminen yapılmaktadır.

Bu minvalde:

Bankamız hisselerinin bir kısmının halka arzı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Bankamız, genel stratejiler üzerine yoğunlaşmış ve orta vadeli hedefler belirlemiştir. Bankamızın genel stratejisi, ağırlıklı olarak KOBİ ve kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerine odaklanırken aynı zamanda sermaye pozisyonunu da koruyarak, ortalama toplam varlık karlılığı bakımından Türk bankacılık piyasasında lider konuma gelmektir.

Bu amaca erişebilmek için Bankamızın uyguladığı en önemli stratejiler aşağıda yer almaktadır:

Öncelikli olarak KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık alanlarında olmak üzere kredi hacmini artırmak. Bankamız, bireysel kredi hacmini seçici bir titizlikle arttırırken, KOBİ ve kurumsal ve ticari kredi hacmini önemli ölçüde arttırmayı hedeflemektedir.

Şube ağı ve Enpara.com d hil alternatif dağıtım kanalları vasıtasıyla gelirini artırmak. Bankamız, son yıllarda, şube ağına önemli yatırımlar yapmış olup, şu an için şube sayısını mevcut seviyelerinde tutmayı hedeflemektedir. Bankamızın sahip olduğu şube ağının ortalama yaşının diğerlerine kıyasla daha az olması sebebiyle (31 Aralık 2014 itibariyle 7,8), yeni açtığımız şubeler iş hacimlerini geliştirdikçe şube başına mevduat ve kredi rakamları da gelişme kaydedecektir. Bankamız gelişen şube ağını desteklemeye ek olarak, Enpara.com gibi özellikle telefon ve İnternet bazlı kanallar olmak üzere, alternatif dağıtım kanallarına yaptığı yatırımı da artırmak istemektedir.

Kredi risk maliyetini düşürmeye devam etmek. Bankamızın iş yelpazesindeki değişimin, Bankamızın kredi risk maliyetinin azalması ve ileriye yönelik nispeten daha az karşılık ayrılması sonucunu doğurması beklenmektedir. Bankamız aynı zamanda, herhangi bir ürün ile ilgili olarak müşterinin temerrüde düşme eğilimini analiz etmek suretiyle müşteri analizleri ve davranış modellerini kullanarak kredi risk maliyetini azaltmayı amaçlamaktadır.

Maliyet yönetimine ve operasyonel verimliliğe odaklanmaya devam etmek. Bankamız, bir yandan genel anlamda hacimlerini artırmaya devam ederken, diğer yandan da mevcut şube sayısını koruyup şube ağının verimliliğini artırarak, büyüme hedeflerini tutturmayı amaçlamaktadır. Bankamız, KOBİ bankacılığı ile kurumsal ve ticari bankacılık segmetindeki işlem maliyetlerinin bireysel bankacılık segmentindeki maliyetlere kıyasla daha düşük olması nedeniyle bu hedefini gerçekleştirebileceğini düşünmektedir.

Güçlü sermaye tabanını korumak ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak. Bankamız, toplam kredi ve alacaklarının Türk lirası cinsinden tahviller d hil müşteri mevduatlarına oranını ("kredi-mevduat oranı"), mevcut seviyede veya mevcut seviyeye yakın (31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, solo finansal tablolar bazında %117,4) ve devlet bankaları hariç olmak üzere Türkiye'deki diğer mevduat bankalarının kredi-mevduat oranlarına paralel şekilde korumayı amaçlamaktadır. Bankamız ayrıca, çekirdek sermaye yeterlilik oranını, solo finansal tablolar bazında %12'nin üzerinde tutmayı amaçlamaktadır.

Genç yetenekleri geliştirmeye ve fırsat vermeye devam etmek. Bankamız, personelinin tüm potansiyelini kullanabilmek ve personelinden azami verimi elde etmek adına, yetenekli personeli bünyesine katma ve kariyerleri süresince sürekli olarak geliştirme hedefini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Stratejik vizyonunu oluşturmasıyla bağlantılı olarak Bankamız yönetimi, solo finansal tablolar bazında aşağıda belirtilen orta vadeli operasyonel ve finansal hedefleri belirlemiştir:

Yıllık kredi büyüme oranının en az %20'ye ulaşması.

Mevduat tabanının beklenen kredi büyümesi ile aynı doğrultuda büyümesi ve ortalama kredi/mevduat oranının yaklaşık %120 olarak gerçekleşmesi.

Ortalama toplam varlıkların bir yüzdesi olarak kredi karşılıkları sonrası net faaliyet gelirinin %4,5'in üzerinde kalması.

Maliyet/gelir oranının, mevcut şube ağının korunması ve alternatif dağıtım kanallarının ve Enpara.com'un yaygınlığının artırılması suretiyle %40 olarak gerçekleşmesinin sağlanması ve söz konusu büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla, ilgi odağının bireysel bankacılığa nazaran pazarlama ve reklamcılık giderlerine daha az bağımlı olan işletme bankacılığına kaydırılması.

Ortalama özkaynak ve ortalama toplam aktif karlılığının yaklaşık olarak, sırasıyla, %15'e ve %1,8'e ulaşması.

Çekirdek sermaye yeterliliği oranının en az %12 olması suretiyle sermaye seviyesinin korunması.

Bankamızın hedefleri, Bankamız yönetimi tarafından stratejik vizyonumuzun bir parçası olarak belirlenmiş olup, söz konusu hedeflerin orta vadede veya herhangi bir şekilde gerçekleşeceği yönünde bir güvence verilebilmesi mümkün değildir. "

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.