Rekabet Kurumu'ndan pazar payı kuralına düzenleme

Rekabet Kurumu'ndan pazar payı kuralına düzenleme

Rekabet Kurumu, tedarikçinin markete özel üretim yapması için pazar payı eşiğini düşürdü. Rekabet Kurumu, bazı pazarlardaki payların dijitalleşmenin etkisi ile teşebbüsleri aleyhine etkileyebileceğini tespit etti

A+A-

Rekabet Kurumu, dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiğini yüzde 30'a düşürdü.

Resmi gazetede yayınlandı

Kurumun, "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dikey anlaşmalar

Herhangi bir pazar payı eşiğine bağlı olmaksızın tüm dikey anlaşmaları grup muafiyeti kapsamına alan tebliğ, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı, muafiyetin kapsamındaki anlaşmanın niteliğine göre sağlayıcının veya alıcının pazar payının yüzde 40 eşiğinin altında kaldığı anlaşmalarla sınırlıydı.

Dijitalleşmenin etkisi

Kurum tarafından, yüzde 40'a yakın pazar payına sahip sağlayıcılar ve alıcılarca yapılan dikey anlaşmaların, özellikle dijitalleşmenin etkisiyle ticari hayatta ve pazar dinamiklerinde yaşanan değişim nedeniyle bazı pazarlardaki rekabeti, görece düşük pazar payına sahip teşebbüsler aleyhine etkileyebildiği tespit edildi.

Avrupa Birliği mevzuatı

Pazar payı eşiğinin uygulanma sürecinde edinilen bu deneyim ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum gerekçesi söz konusu pazar payı eşiğinin güncellenmesini gerektirdi.

Bu gerekliliğe istinaden yapılan tebliğ değişikliğiyle grup muafiyetinin kapsamını belirleyen pazar payı eşiği yüzde 30'a indirildi.

Tebliğde belirtilen yüzde 30'luk pazar payı eşiğinin uygulanmasında şu kurallar uygulanacak:

-Pazar payı bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanacak.

-Pazar payı, bağlı dağıtıcılara satış amacıyla sağlanan tüm mal ve hizmetleri içerecek.

-Başlangıçta yüzde 30'dan fazla olmayıp daha sonra yüzde 35'i aşmayacak şekilde eşiğin üzerine çıkarsa muafiyet, pazar payı eşiğinin ilk aşıldığı yılı takip eden sonraki 2 yıl boyunca da geçerli olmaya devam edecek.