Kısa vadeli dış borç stoku 152 milyar doları aştı

Kısa vadeli dış borç stoku 152 milyar doları aştı

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %3,5 oranında artışla 152,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

A+A-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4,6 oranında artarak 62,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %2,8 oranında artarak 56,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %2,3 oranında azalarak 10,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,7 oranında artarak 21,0 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %2,0 oranında artışla 17,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,8 oranında artışla 14,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %2,3 oranında artarak 50,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %10,0 oranında artarak 31,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,7 oranında artarak 87,4 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %3,9 oranında artarak 76,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3,0 oranında artarak 75,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Ocak sonu itibarıyla 804 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 92 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2023 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %45,2’si ABD doları, %25,8’i Euro, %10,5’i TL ve %18,5’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2023 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 196,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 16,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %21,9, Merkez Bankası’nın %17,2,  özel sektörün ise %60,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

İlgili Haberler