Finansta kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e yükseltildi

Finansta kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e yükseltildi

Finans sektöründe kurumlar vergisini yüzde 20'den yüzde 25'e çıkaran torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

A+A-

Finans sektöründe kurumlar vergisini yüzde 20'den yüzde 25'e çıkaran 7394 sayılı torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MADDE 25- 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.”

MADDE 26- 5520 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır.”

Yürürlük maddesi dahil 40 maddeden oluşan yasaya göre, bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili Döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldı. Bu kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı 2022 için de geçerli olacak.