Garanti Bankası'na yeniden ceza kesildi

Garanti Bankası'na yeniden ceza kesildi

Garanti Bankası, Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda yeniden 110,1 milyon TL idari para cezası tebliğ edildiğini bildirdi.

A+A-

Garanti Bankası, Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, 110,1 milyon TL idari para cezası tebliğ edildiğini bildirdi.

Bankadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle:

T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen iptal kararına karşı İstanbul Valiliği'nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olduğu, Danıştay'ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu.

Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.