Türkiye, yerli ilaç için tahkime gidiyor

Türkiye, yerli ilaç için tahkime gidiyor

AB'nin 2019 yılında Türkiye'nin İlaçta Yerelleşme programını DTÖ'ye şikayet etmesinin ardından, Türkiye tahkime gdeceğini açıkladı.

A+A-

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin, İlaçta Yerelleşme programını 2019’da Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmesiyle başlayan süreçte bu kez tahkim yoluna gidiliyor. Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, uyuşmazlığın çözümü için oluşturulan paneldeki kararlarda Avrupa Birliği’nin iddialarına karşılık Türkiye’nin savunmalarının reddedildiği de yayımlanan raporda ortaya çıktı.

Türkiye, DTÖ’ye uyuşmazlık çözüm sürecinin dışında çözüm arama anlamına gelen tahkime gitme hakkını kullanacağını duyurdu. Türkiye’nin bu bildirimi ve kararı DTÖ tarafından duyuruldu.

Avrupa Birliği, 2019 yılında Türkiye’nin İlaçta Yerelleşme programını, kendi üretimi ürünlere karşı rekabeti önlediği, firmaları Türkiye’de üretime zorladığı ve Türkiye’de üretim yapmayanların kamu alım listesinden çıkarmasının GATT anlaşmasına aykırı olduğu yönündeki iddialarla DTÖ’ye şikayet etmişti. Avrupa Birliği’nin şikayetine ABD de katılmıştı. Süreçte uyuşmazlık çözümüne yönelik çeşitli ülkelerin katıldığı DTÖ nezdinde oluşturulan panel raporunu taraflara iletmiş ancak tarafların isteği üzerine gizlenmişti. DTÖ kuralları gereği tarafların onay vermesiyle panel raporu üzerindeki gizlilik kalktı ve 28 Nisan günü DTÖ panel raporunu yayımladı.

Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlık çözümleri süreci Dispute Settlement Understanding (DSU) anlaşması kuralları çerçevesinde Anlaşmazlıkları Çözüm Organı Dispute Settlement Body (DSB) bünyesinde kurulan panellerle (seçilen ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan karar heyetleri) yürütülüyor. DSU anlaşmasının 25. Maddesi ise taraflara, bu sürecin herhangi bir anında alternatif çözüm aramaya imkan veriyor. Türkiye nadir olarak kullanılan bu yolu tercih etmiş oldu.